3 °C Stjørdal, NO
19/10/2020

Siv Jensen besøkte Stjørdal

 

Mange partimedlemmer fra Stjørdal og andre lag var møtt fram i småbåthavna for å høre en glødende partileder forklare hvorfor Frp må få større gjennomslag i norsk politikk:

 

– Dette er utrolig gøy med tidenes mest spennende valg i møte. Vi går mot et regjeringsskifte og får et nytt flertall. Frp ønsker et samarbeid med de tre andre borgerlige partiene Høyre, KrF og Venstre. For å få den riktige balansen må Frp være med. Vi fire er grunnleggende enige om synes på samfunn, skaperkraft, verdiskaping.

 

For å stå best mulig rustet må vi drive intens valgkamp i innspurten. Det kan være krevende å forholde seg til Høyre både som samarbeidspartner og politisk motstander, men vi må fremme våre synspunkter. For det er forskjeller på partiene – blant annet i samferdselspolitikken. Høyre vil bygge norske veger med finansiering av bompenger. Det vil ikke vi. Det en dramatisk forskjell som utgjør en stor forskjell i utgifter. Det er liten statlig innsasts i forhold til hva bilistene betaler. Vi mener lønnsom utbygging av infrastruktur er den beste bruk av oljefondet. Samfunnet får tilbake 3 – 4 kroner for hver krone som blir investert. Det er en viktig sak.

 

Eldreomsorg er også et viktig skille mellom oss og de andre partiene. De andre holder fast på et gammelt system. Derfor står eldreomsorg på dagsordenen i hver valgkamp. Jens er tatt for løftebrudd når det gjelder å bygge sykehjemsplasser. Han skyver ansvaret over på kommunene. En statsminister kan ikke love utbygging når han mangler virkemidler for å bygge. Eneste tiltak er investeringstilskudd, men kommunene lar seg ikke lure. De store utgiftene som ligger i drift blir ikke godt nok dekket.

 

Uten tilskudd til drift kommer ingen bygg. Bløffen til Giske om skoler der han vil forsterke lånefinansiering er et hult og tomt løfte. Det betyr at kommunene må låne mer. Det er nødvendig å bestemme seg for statlig eller kommunalt ansvar. Frp er klar: Flytt ansvaret for eldreomsorg til staten. Alle 6-åringer begynner på skolen fordi det er en lovfestet rett. Det samme er syketrygd, a-trygd og pensjon. Eldreomsorg skal være en rettighet knyttet til deg styrt av fastlegen som best kjenner din helse. Ingen skal overprøve helsa. Våre tre krav er enkle:

 

1.      Lovfestet rett

2.      Statlig finansiering

3.      Bemanningsnormer.

Siv Jensen forklarte også partiets asyl- og innvandringspolitikk der hun ønsker et klarere skille mellom asylsøkere som får bli i landet og de som må returnere.

 

Partileder Siv Jensen er opptatt av oppslutningen omkring partiet: – Det er en god stemning. Folk sier jeg er tøff. Men det hjelper ikke at jeg er tøff hvis velgerne gir sin stemme til andre partier. Frp må være sterkest mulig når vi går inn i regjeringsforhandlinger. Vi skal levere resultater hver eneste dag og avbyråkratisere Norge. Da gjør vi det enklere å være næringsdrivende. En lege skal behandle pasienter og bruke mindre tid på papir. Derfor utgjør vi en forskjell.

 

– Hvor mange kommuner blir det igjen i Norge hvis Frp får viljen sin?

– Det er for tidlig å si. Målet er ikke å ende opp med så få kommuner som mulig. Det er mange hensyn å ta; ikke minst med store kommuner som har få innbyggere. Frp ønsker best mulig drevne kommuner. Derfor mener vi sammenslåing i noen tilfeller kan være nyttig. Men dette må reguleres sammen med kommunenes organisasjoner.

 

– Regionreformer?

– Frp mener at fylkeskommunen kan legges ned; et byråkratisk ekstraledd mellom stat og kommune. Vi støtter regional samarbeid der det er naturlig.

– Skal vi få ett Trøndelag?

– Jeg vet ikke om det er nødvendig. Dette er uansett i nord.

– Kjenner du E 14?

– Ja, vi kjørte der i dag. Det er en vegstrekning som har falt utenfor prioriteringene. Det ønsker vi å gjøre noe med.

– Med fire partier i regjering; hvem blir utenriksminister?

– Nå skal vi gjøre et godt valg og lage en best mulig regjeringsplattform. Da kan vi dele ut taburetter, men ikke før.

– Noen hevder at USA hadde åtte tapte år med Bush jr. som president. Hva skal Frp gjøre for at det ikke blir tapte år med en borgerlig regjering?

– Noen vil hevde at vi har hatt åtte tapte år med den rødgrønne regjeringen. Det er stor internasjonal uro. Det er viktig at vi ikke sender arbeidsplasser ut av landet.

– Hvordan skal Frp hjelpe små og mellomstore bedrifter?

– Vi vil forenkle det offentlige Norge med mindre skjema som mindre firma ikke har ressurser til å holde på med. Det er en stor oppgave å utvikle samferdselen, sier partilederen før bakkemannskapet vennlig gjør oppmerksom på at bilen venter for transport til flyplassen:

 

Takk for meg – stå på!

 

Les forrige sak:
Årsmøte deltagerene, bfv. Petter Smågård, Andreas Steinvik, Ane Geving, Ada Johanna Arnstad, Oda Svingen Lunnan. ffv. Dorthea Elverum, Hanne Slørdahl Kristensen, Henrik Josteinsson Myhr, Anna Alstad, Ivar Vigdenes.
Årsmøte i Stjørdal Senterungdom

  Etter valget ble det vedtatt flere viktige saker, for Stjørdal […]

Close