-1 °C Stjørdal, NO
20/11/2019

SJ tar over togtrafikken

Kan føre til flere daglige avganger både på Trønderbanen og Meråkerbanen

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)
Åpent julehus mobil

Jernbanedirektoratet har i dag besluttet at trafikkavtalen for togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen skal tildeles SJ Norge. Kampen om kontrakten sto i sluttfasen mellom SJ Norge og Vy Tog, og det var tett og jevnt.

Både SJ Norge og Vy Tog leverte meget gode tilbud på kvalitet og oppdragsforståelse. Vy Tog leverte et marginalt bedre tilbud på disse kriteriene. Når det gjelder pris, var SJ Norge klart best. Samlet sett er det SJ Norge som har levert det tilbudet som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet, skriver Jernbanedirektoratet på sin nettside.

Overtakelsen av trafikken på strekningen skjer 7. juni 2020.

Det gjennomsnittlige årlige vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, utgjør i størrelsesorden en femtedel av hva trafikken drives for i dag. Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge. Til slutt ble derfor pristilbudet for å drive trafikken i ti og et halvt år avgjørende, skriver Jernbanedirektoratet om beslutningen.

SJ Norge er et norsk datterselskap av Sveriges største persontrafikkoperatør SJ. SJ er heleid av den svenske stat. SJ opererer allerede i dag i Norge og driver togtilbudet mellom Stockholm og Narvik og mellom Stockholm og Oslo.

Opprinnelig var det tre tilbydere som deltok i konkurransen.

Hegra Spbank-Stilling

SJ Norge skal leie togmateriell av Norske tog AS til betjening av det kundetilbudet som er fastsatt i trafikkavtalen. Norske tog er eid av Samferdselsdepartementet med oppgaver å anskaffe, eie, forvalte og gi togoperatørene tilgang til togmateriell på konkurransenøytrale vilkår.

Den nye trafikkavtalen innebærer et rutetilbud minst på nivå med dagens nivå. I tillegg er det opsjoner som kan utløses som kan føre til timesfrekvens mellom Trondheim og Steinkjer på hverdager helt til klokka 23, og ikke 19 som i dag. Det kan bli fire nye avganger tur/retur lørdag og fem nye avganger tur/retur søndag mellom Lundamo og Melhus i sør til Steinkjer i nord. Det betyr i tilfelle at det blir timesfrekvens lørdag morgen og formiddag og søndag ettermiddag og kveld. Det er også muligheter for å utløse en opsjon som betyr at antall daglige avganger på strekningen Trondheim – Hell – Storlien utvides fra to til tre.

Les forrige sak:
VM-camp-sjef Per Tore Aftret skulle gjerne hatt noen hundre flere gjester, men er fornøyd med at alt har gått fint for seg.
Færre gjester på VM-campen

- Alt i alt blir det ok, med et lite overskudd til fotballavdelingen

Close