20 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Sjekker barnehager og skoler

 

Det handler om barnehageeiers ansvar, opptaksprosessen, retten til plass i barnehage, kompetansekrav til styrene og øvrig personale samt barnehagepersonalets opplysningsplikt til barnevernstjenesten.

 

Tilsyn med kommunen som skoleeier vil omfatter skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø, læreplanarbeid og skolebasert vurdering.

 

Tilsynene gjennomføres som dokumenttilsyn eller stedlige tilsyn. Dokumenttilsynene bygger på en gjennomgang av innsendt dokumentasjon, i tillegg til andre dokumenter/opplysninger som Fylkesmannen har tilgang til. De stedlige tilsynene omfatter både gjennomgang av dokumenter, og intervju av ansatte fra ulike nivå i ansvarskjeden.

 

Dersom det foreligger lovstridige forhold, gir Fylkesmannen pålegg om retting av disse. Tilsynsrapporter oppsummerer de funnene som gjøres ved det enkelte tilsyn, og rapportene legges fortløpende ut på Fylkesmannens hjemmeside under Tilsynsrapporter.

Les forrige sak:
Ikke opprykk

  Forrige uke røk Bjørn Egil Halsans spillere overraskende 3-5 mot […]

Close