8 °C Stjørdal, NO
15/06/2021

Skal bygge ny jernbaneundergang på 48 timer

Er en del av det forberedende arbeidet for ny E6

I løpet av 48 timer skal den nye jernabneundergangen på Holan stå ferdig. Foto: Nye Veier

Denne helgen skal Nye Veier og entreprenøren Hæhre bygge ny jernbaneundergang på Holan i Stjørdal kommune. Dette arbeidet gjennomføres i løpet av 48 timer.

– Det er en såkalt togfri helg denne uken, så da har vi muligheten for å få bygget den nye undergangen, sier Lars Erik Moe, konstituert prosjektsjef i Nye Veier.

Det er kun to togfrie helger i løpet av et år.

Forberedende arbeid

Den nye jernbaneundergangen er en del av det forberedende arbeidet for ny E6 fra Kvithammar til Åsen, og skal sikre anleggstilkomst til Vollselva og områder sør for Nordlandsbanen.

Det vil ikke være anleggstrafikk eller massetransport langs Holvegen. Trafikken vil gå som normalt i dette området, lover Nye Veier. Foto: Nye Veier.

I anleggsperioden vil undergangen fungere som planskilt adkomstvei for anleggstrafikk til sørsiden av jernbanen. Når anleggsperioden er over, vil den fungere som jordbruksundergang for grunneiere som skal komme seg til åkerteiger på sørsiden av jernbanen.

Med den nye undergangen kan man sanere tre usikrede planoverganger. Av den grunn er dette et finansieringsmessig samarbeid med Bane NOR.

Skal jobbe i ett

For å rekke å bli ferdig med den nye undergangen i løpet av den togfrie helgen, er det nødvendig med kontinuerlig anleggsarbeid de 48 timene prosjektet har til rådighet. Det vil bli gravearbeider, massetransport på stedet og tipping av masser, montering av betongelementer og etablering av ny jernbaneskinne. Det blir ingen pigging, boring eller sprengning, men det kan likevel bli en del støy fra arbeidet.

– Vi har vurdert det slik at beboere ikke vil bli utsatt for belastende støy. Nærliggende boliger har likevel fått tilbud om alternativ overnatting på hotell denne helgen. Dem det gjelder har fått beskjed om dette, forteller Moe.

Kun etter avtale

Det vil ikke være anleggstrafikk eller massetransport langs Holvegen. Trafikken vil gå som normalt i dette området.

Vi minner om at det ikke er lov til å oppholde seg på anlegget uten avtale og vernetøy. Dette er av sikkerhetshensyn, sier Moe.

Les forrige sak:
Ett nytt smittetilfelle

To skoler i henholdsvis karantene og ventekarantene

Close