16 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

Skal finne ut om fisken tåler E6-utbyggingen

Nye Veier er oppdragsgiver for NTNU-forskerne

Forskerne fanger fisk, og her merker Aslak Darre Sjursen en villaks i Stjørdalselva. Foto: Jan Grimsrud Davidsen Forskerne fanger fisk, og her merker Aslak Darre Sjursen en villaks i Stjørdalselva. Foto: Jan Grimsrud Davidsen

Jan Grimsrud Davidsen tømmer vatn på villaksen han og Aslak Darre Sjursen har i et rør. De merker den før de slipper den ut i Stjørdalselva.

I Gråelva og ved Sona bru går stadig mer smolt eller smålaks i forskernes feller. Nye Veier er oppdragsgiver for NTNU-forskerne. I forbindelse med E6-utbyggingen fanger de laks og sjøørret, og merker fiskene. Så følger de med på hvor de svømmer.

Det gir svar på adferden til fisken, og veibyggere trenger opplysningene for svar på spørsmål de som godkjenner vegplanene krever svar på. På Hellstranda er svarene sentrale for hva som skjer med laks og sjøørret når to nye E6-kjørefelt kommer i strandkanten.

Målet er at forskningen, utsetting av yngel, og fysiske tiltak gir mer laks og sjøørret i Stjørdalselva.

NTE punger ut

For konsesjon for kraftproduksjon i Meråker er tilførsel av ny fisk i Stjørdalselva ett av tiltakene Nord-Trøndelag Elverk (NTE) betaler for. Nesten to millioner kroner årlig punger NTE ut med, og pålegget er at de årlig setter ut 80000 yngel i elva. Det sikrer stadig ny fisk, og i år var antallet 76.000 ut i elva.

De vokser, og så havner stadig flere i forskernes feller. Med merking som viser hvor fisken svømmer før de får friheten igjen. Mens forskerne får stadig mer informasjon om laksen og sjøørreten i Stjørdalselva.

Det er viktig informasjon for hva som er nødvendig for at ny E6 på Hellstranda ikke ødelegger for mye for fisken som svømmer inn i elva akkurat

12.313 kilo i fjor

I fjor var samlet laksefangst i elva 12.313 kilo, og 2788 fisker. Alle som fisker trenger Stjørdalskortet som registrerer alle som fisker i Stjørdalselva. Inntektene går til kultivering og rekruttering.

Det var mange utfordringer i fiskesesongen 2020, blant annet med vårflom på grunn av mye snø i fjellet ut juni. Med kaldt vatn var det treg start på laksefisket i øvre deler av elva, men svært bra i nedre deler.

Bedrer gyteforholdene

I tillegg til forskerne sitt arbeid utføres det tiltak som bedrer forholdene for fisken. I Bjuganbekken går det fisk igjen. I Florbekken gir nytt anlegg gode forhold. I et 450 meter langt sideløp i Iverhølen er det nå gyte- og oppvekstområde. Der er det allerede sjøørret.

200 meter av Smedmobekken som var i rør er åpnet, og ved Gluggbekken er et hinder for oppgang fjernet.

Mens det i 2019 var 287 gytegroper viser registrering i fjor 443 groper hvor smolten blir til. Når forskerne slipper smolten de merker starter den en ferd som gir stadig mer informasjon om fisken i Stjørdalselva.

Les forrige sak:
Stjørdalingen Heidi Dybvad (f.v.) og nordlendingen Sofie Børsvik kunne fredag slippe sin andre låt. Nå ser de frem til å følge musikkdrømmen videre. Foto: Aina Haugen Aae
– Drømmen er selvsagt å toppe Billboardlisten

Heidi Dybvad og Sofie Børsvik er klar med sin andre poplåt

Close