12 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Skal gjøre det tryggere og triveligere på arrangement

– Trygghet og trivsel. Det er det dette handler om, sier Terje Nordgård.

SKAL TRYGGE VERTENE: Disse er sentrale i opplæringen av frivillige til små og store arrangement. Fra venstre: Toril Sandvik, som er leder for sivil forvaltning ved Stjørdal lensmannskontor, overbetjent Arne Henrik Ulvin ved politiet i Værnesregionen, konsulent ved enhet for barn og ungdom Kari Christensen, saksbehandler for skjenkesaker i Stjørdal kommune Anne Mari Grønseth, folkehelsekoordinator i Værnesregionen Kari Jørgensen, initiativtaker Terje Nordgård og leder for forebyggende avdeling ved Stjørdal brann- og redningstjeneste Ole Johan Kiplesund. (Foto: Privat) UTVIKLER OPPLEGGET: Folkehelsekoordinator Kari Jørgensen og ildsjel og frivillig Terje Nordgård jobber videre med arrangementsopplæringen. SKAL TRYGGE VERTENE: Disse er sentrale i opplæringen av frivillige til små og store arrangement. Fra venstre: Toril Sandvik, som er leder for sivil forvaltning ved Stjørdal lensmannskontor, overbetjent Arne Henrik Ulvin ved politiet i Værnesregionen, konsulent ved enhet for barn og ungdom Kari Christensen, saksbehandler for skjenkesaker i Stjørdal kommune Anne Mari Grønseth, folkehelsekoordinator i Værnesregionen Kari Jørgensen, initiativtaker Terje Nordgård og leder for forebyggende avdeling ved Stjørdal brann- og redningstjeneste Ole Johan Kiplesund. (Foto: Privat) UTVIKLER OPPLEGGET: Folkehelsekoordinator Kari Jørgensen og ildsjel og frivillig Terje Nordgård jobber videre med arrangementsopplæringen.

Terje Nordgård fra Lånke er en frivillig. Han er en som ofte stiller opp for å få gjennomført ulike arrangement, både store og små. Det var i den forbindelse ideen om å starte en opplæring av de frivillige ved arrangement ramlet inn i hodet hans.

– Det startet ved at jeg var vaktsjef under Blues in Hell. Da ble det litt tankevirksomhet rundt hvorfor er det sånn og sånn. Hvordan er reglene? Og hva slags myndighet har vi? Det forteller Terje Nordgård.

Bred kunnskap

Tankene ballet på seg og for å gjøre dugnadsinnsatsen, som dette ofte er, både tryggere og triveligere dukket tanken om frivillig-opplæring opp.

– Det blir tryggere for både gjester og arrangører og ikke minst blir alt triveligere. Det gjør noe med funksjonærene at de vet hvorfor de skal gjøre det de blir satt til å gjøre, sier Nordgård.

Nå har han fått med seg et solid mannskap på laget. Folkehelsekoordinator Kari Jørgensen og konsulent ved enhet barn og ungdom, Kari Christensen, er de som jobber tettest og mest med dette sammen med Nordgård. I tillegg er både politi, brannvesen, de som saksbehandler skjenkebevillinger og ikke minst KoRus (Kompetansesenter rus Midt-Norge) med på samarbeidet.

Trygge verter

Det er nybrottsarbeid som Terje Nordgård har gitt seg ut på. Så vidt han vet er det ingen andre kommuner som lagt opp til den type kursing som nå er i gang i Stjørdal.

Coop Storlien artikkelnivå

– Vi hadde første kveld i sommer. Da kjørte vi en fire-timers seanse der vi var innom det meste på veien til et stort arrangement. Det handler om hvordan søke om ulike tillatelser, hvilke krav som stilles fra de offentlige myndighetene og hvordan man opptrer under selve arrangementet. Da dreier det seg om kommunikasjon, konflikthåndtering og lignende. I sum er hele planen at det skal skape trygge verter ved alle arrangement, sier Kari Jørgensen.

Denne opplæringen tenkes i første omgang rettet mot de som er ledere, sikkerhetsansvarlige og skjenkeansvarlige for arrangement, men det er åpent for alle.

– Skjenking eller ikke skjenking, – det er viktig uansett, sier Nordgård.

Ny opplæring

Nå ser ildsjelene for seg at de kjører en ny opplæringsrunde på andre siden av nyttår.

– Det er viktig å understreke at jeg er «bare» en helt vanlig frivillig oppi dette. Vi bruker kompetanse fra mange hold under kursingen. Det er utrolig kyndige folk som kommer og snakker, sier Nordgård. Han understreker at et sånt kurs er nyttig for alle, og ikke minst at det gjør mange i stand til å føle seg tryggere i den rollen de har under arrangement.

– Stjørdal skal jo bli arrangementsby nummer 1, og da må vi ha frivillige som er trygge i sine roller og med sine oppgaver. Alle arrangement i Stjørdal, store som små, bør ha som mål at de skal være trygge, trivelige og profesjonelle, sier Terje Nordgård.

Les forrige sak:
Bannere med Byfest og blues langs Ole Vigs gate og andre steder tas ned neste uke.
Henger fremdeles på lyktestolpene

Men neste uke blir Byfest- og blues-bannerne tatt ned

Close