-6 °C Stjørdal, NO
02/12/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-uten dato

Tar grep etter gjentatte voldshendelser i Kimen

Sektorleder for forebygging og mestring, Ann Kristin Hoås (f.v), kulturhusleder Astrid Olaussen og kommunalsjef for samfunn i Stjørdal kommune, Bente Næverdal.

Nå skal de ansatte i Kimen på fireukers kurs for kompetanseheving og for å bli bedre rustet på problemløsning.

Onsdag ble pressen innkalt til møte på Kimen kulturhus for å snakke om utfordringene som har pågått siden sommeren, og hvordan dette vil håndteres fremover.

Bakgrunnen for møte skyldes en melding som ble sendt ut til foreldre og foresatte om at de selv måtte følge sine barn og ungdom til undervisning ved kulturskolen, hvis de følte seg utrygge.

Les også: Ber foreldre følge elevene til undervisning: – Ansvarsfraskrivelse

Kulturhusleder Astrid C. Olaussen forklarer at de siden sommeren har arbeidet tett med flere distanser for å få bukt med den problematiske situasjonen, som nå skal være under kontroll.

– Vi har full oversikt og kontroll på situasjonen. Noen ungdommer er utestengt fordi de ikke har klart å overholde reglene som gjelder her, sier hun.

Les også: Var nektet adgang til kulturhuset – dro likevel

Bli mer robuste

Selv om hendelsene som har pågått har ført til både utestengelse og anmeldelser av de involverte, har det også ført til noe positivt. Onsdag 27. oktober inviterer Kimen alle sine ansatte til et kompetansehevingskurs for å bli mer robuste på slike situasjoner.

– Det vil bli holdt kurs fire kvelder frem til jul. Hvert kurs varer i to timer. Kimen er et møtested for alle, ikke bare ungdom. Her har vi et bredt spekter av besøkende i alle aldre og det er viktig for både ansatte og publikum å føle seg trygge her, forklarer Olaussen.

Torsdag 21. oktober er foreldre og foresatte til elever ved kulturskolen i tillegg invitert inn til et foreldremøte, hvor et av punktene som skal tas opp er situasjonen ved Kimen per i dag.

– Vi ønsker ikke at foreldre skal føle seg som vakthold, men vi ønsker at de er her. Her vil blant annet ungdomskontakter komme inn og snakke litt om miljøet. Noen synser og hører ting, og da er det greit å få fakta på bordet, sier hun videre.

Samarbeid

Kommunalsjef for samfunn, Bente Næverdal og sektorleder for forebygging og mestring, Ann Kristin Hoås, deltok også under onsdagens møte. Her forteller de om et samarbeid med kulturhuset over lengre tid.

– Vi samarbeider i forhold til ulike hendelser, noe vi har tro på skal bli enda bedre ved omorganisering i kommunens etater. Her jobber vi for å løse utfordringer sammen, i samarbeid med politikontakt og ungdomskontakter, sier de.

Les også: Nå kommer duoen tilbake

Ifølge Næverdal er det viktig å påpeke at de siste hendelsene ikke omhandler kun Kimen, men hele Stjørdal kommune.

– Denne utfordringen er hele kommunen sitt problem, og vi har tro på at det er mulig å dra lærdom av situasjonen som har pågått. Det å dra lærdom gir oss kunnskap til senere, ikke bare ved Kimen men for hele kommunen. Slik kan vi dele kunnskapen med hverandre og over kommunegrensene, forklarer hun.

– Vær til stede

Til sist er det viktig å dra frem at de fleste ungdommene som besøker kulturhuset i sentrum av Stjørdal opptrer på en fin måte.

– Vi jobber generelt med ungdomsmiljøet, som jeg mener er et veldig fint miljø. Det som vil være viktig fremover er hvordan situasjonene håndteres og at også foreldre er til stede i miljøene. De er også en viktig ressurs, sier Hoås.

Videre legger hun til at det jobbes nå med å hindre utvikling med de aktuelle hendelsene, et arbeid som har pågått en god stund.

– Ting tar tid, og det er viktig å ha tillit til de som jobber med dette og ungdommene. Det som er viktig å få frem nå er at det er trygt å besøke Kimen, avslutter hun.

Les forrige sak:
Disse vil bli ny rådgiver i etaten

Close