8 °C Stjørdal, NO
12/07/2020

Skal sjekke tilstanden til all skog

– Et av de største takseringsoppdragene i Trøndelag

STORPROSJEKT: Jens Nicolai Jenssen, leder av styringsgruppen for prosjektet Skogtakst Meråker, Malvik og Stjørdal, er svært fornøyd med oppslutningen om takseringsarbeidet som nå skal pågå fram til høsten 2020. STORPROSJEKT: Jens Nicolai Jenssen, leder av styringsgruppen for prosjektet Skogtakst Meråker, Malvik og Stjørdal, er svært fornøyd med oppslutningen om takseringsarbeidet som nå skal pågå fram til høsten 2020.

Fra våren 2019 og fram til høsten 2020 skal Allskog på oppdrag fra skogeierne i Meråker, Malvik og Stjørdal kartlegge og dokumentere tilstand, tilvekst og produksjonsforholdene i de tre skogkommunene.

– Det er et kjempestort taktsoppdrag, og blant de største i Trøndelag. Dette er Allskog Plans største takseringsoppdrag, forteller Jens Nicolai Jenssen, leder av styringsgruppen for prosjektet Skogtakst Meråker, Malvik og Stjørdal.

Rundt hvert 15. år gjennomføres en retaksering av skogen for å dokumentere skogtilstanden, tilveksten, produksjonsforholdene eller med andre ord det som forteller om markas produksjonsevne og alderssammensetning av skogen. I tillegg blir det også foretatt en oppdatering i forhold til eiendomsgrenser.

– Egentlig er taksten en stadfesting av produksjonspotensialet i de tre kommunene. Prosjektet er et samarbeid mellom skogeierne og de skogansvarlige i de tre kommunene, sier Jenssen.

Ni millioner kroner

Anbudet ble vunnet av Allskog Plan som skal gjennomføre en lasermåling med fly over skogområdene i tillegg til feltoppmåling. Oppunder ni millioner kroner skal de ha for å utføre jobben. Skogeierne må selv betale for oppdraget, men får tilskudd fra landsbruksavdelingene hos Fylkesmannen. Prosjektet har allerede startet og skal pågå frem til høsten 2020.

– Fikk prisen ned

Jenssen mener dagens målemetoder vil gi et langt riktigere bildet av skogen i det tre involverte kommunene.

– Ved hjelp av lasertakst med fly som måler trehøydene får vi et mer korrekt bilde enn taksten som ble gjennomført tidlig på 2000-tallet da det ble foretatt fototaksering, sier han.

I tillegg til at eiere av gårdsskoger er blitt med, har også distriktets store skogeiere tatt del i prosjektet.

– Ved at de tre kommune gikk sammen har vi fått prisen ned, og i tillegg til at gårdsskogeierne deltar er også Meraker Brug og Statskog med i prosjektet. Tidligere har de gjennomført egne takster, men de ser også at det er mulig å få prisen ned ved å delta i vårt prosjekt. Dessuten er det mer rasjonelt når alle deltar, sier lederen i styringsgruppen.

Han poengterer at hver skogeier i etterkant av prosjektperioden også får anledning til å kjøpe en tilleggstjeneste i form av en app hvor man via mobiltelefonen fortløpende kan registrere endringer i skogen etter hogst eller nyplanting.

Miljøregistrering

Samtidig som det blir foretatt en skogtakst, blir det også gjennomført en oppdatering av miljøregistreringer i området. Det viser seg å være et svært viktig tiltak.

– Der vil de ulike naturtypene kartlegges i tillegg til skogtypene. Det er viktig at vi skogeiere gir innsyn og kan dokumentere områdene i forhold til miljøverdien. For at vi skal få lov til å levere tømmer til industrien, må vi ha miljøsertifisering, sier Jenssen.

For de som velger å stå utenfor, kan det bli kostbart, hvis de ønsker å selge tømmer til industrien.

– Da må de gjennomføre og kjøpe egen miljøregistrering, men det blir dyrere, sier ham.

– Fantastisk oppslutning

Dette er også én av årsakene til at oppslutningen har vært formidabel. Fristen for å delta gikk ut 10. februar i år.

– 90 prosent av skogarealet i de tre kommunene er med i prosjektet, og det er en helt fantastisk oppslutning, sier Jenssen.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Tenåring kjørte uten førerkort

Ble kjørt hjem av politiet etter nattlig kjøretur

Close