9 °C Stjørdal, NO
09/05/2021

Skal taksere skogen i tre kommuner

|| Rådgiver Stian Almestad håper at det blir taksering av skogen i de tre nabokommunene.||

– Det kreves en revisjon av miljøregistrering i skog (MiS) for å få selge tømmer. Dette blir en del av de nye skogbruksplanene, forklarer Stian Almestad, som er rådgiver for skog og utmark i Stjørdal kommune.

Det planlagte takstprosjektet har som mål å oppdatere og registrere dataene som finnes av skogressurser i de tre kommunene Malvik, Meråker og Stjørdal. De eksisterende skogbruksplanene er i ferd med å gå ut på dato og dermed er det på tide med en oppdatering. Samtidig vil dette være med å sikre miljøsertifiseringen for regionens skog.

16 år gammel MiS

– For fortsatt å kunne selge tømmer er det nødvendig med en revisjon av miljøregistrering i skog (MiS). Gjeldende miljøsertifisering i Stjørdal baserer seg på 16 år gamle MiS-registreringer, forklarer Stian Almestad.

Det er nylig utført en kvalitetssjekk av gjeldende MiS-registrering som konkluderer at det er nødvendig med en revisjon for å opprettholde sertifiseringen.

– Dersom det blir gjennomført ny takst i kommunene, er det viktig å poengtere at skogeiere som ikke takker ja til ny skogbruksplan med revisjon av MiS, mister sin miljøsertifisering for levering av tømmer fra datoen nytt planprodukt foreligger. I tilfelle må skogeieren selv betale for egen MiS-registrering før tømmer kan leveres, sier Almestad.

Gunstig tidspunkt

Det er nemlig mange gode argumenter for å gjennomføre en ny skogtakst nå, og utarbeide nye skogbruksplaner nå. Ett argument er at de gamle planene og takseringene begynner å bli gamle, og et annet argument at tre nabokommuner samarbeider om arbeidet.

Et annet viktig moment er at de tre kommunene Malvik, Meråker og Stjørdal er gitt høy prioritet i hovedplan for skogbruksplanlegging av Fylkesmannen i Trøndelag.

– Derfor har vi høy prioritet i konkurransen om statstilskudd, og det kan bli lenge til neste anledning. I og med at Stjørdal var en av de første kommunene i landet som ble MiS-registrert er vi også blant de første der dette foreldes. I de kommende årene vil konkurransen om statstilskudd til revisjon av denne miljøsertifiseringen bli stor, som følge av at flere kommuner må gjøre denne jobben. Tilskuddssatsen vil derfor med stor sannsynlighet gå ned, sier Almestad, som håper og tror at de vil få et statstilskudd som dekker 50 prosent av kostnadene med nye skogtakster.

I løpet av neste år

Alle skogeiere som har et produktivt skogareal på mer enn 50 dekar er invitert til å bli en del av den nye skogtaksten. Anslagsvis 80 prosent av disse bør si ja for at det blir gjennomført en ny takst. Det tror Almestad faller på plass.

– De største grunneierne i de tre kommunene, Statskog og Meraker Brug ser behovet for en ny takst, og er positiv til dette, sier Almestad.

– Når kan dette bli gjennomført?

– Skogeierne har en frist på førstkommende fredag til å gi et uforpliktende svar på dette. Vi håper å få ut et anbud og muligens skrevet en kontrakt på arbeidet i løpet av året. Kanskje kan vi da ha et ferdig produkt i løpet av 2019, sier rådgiver Stian Almestad.

Kostnaden for den enkelte skogeier er stipulert til at den sannsynligvis ikke vil bli over 20 kroner pr. dekar.

Les forrige sak:
||
Fem kjemper om å bygge ny E6

Det skriver Nye Veier AS i en pressemelding. De fem som […]

Close