8 °C Stjørdal, NO
10/08/2020

Skal vokse i større område

Innkjøpslag satser tungt i hele regionen

BUTIKK FOR FLERE: Daglig leder Gunnar Frost ved Frosta Innkjøpslag vil utvikle denne butikken til å bli en butikk som favner flere. Det skal han gjøre ved å utvikle sortimentet, kunnskapen og markedsføringen. BUTIKK FOR FLERE: Daglig leder Gunnar Frost ved Frosta Innkjøpslag vil utvikle denne butikken til å bli en butikk som favner flere. Det skal han gjøre ved å utvikle sortimentet, kunnskapen og markedsføringen.

De har stort sett vært en leverandør av utstyr og produkter til landbruksnæringen på Frosta. Det skal de nå bli enda bedre på, men samtidig skal de vokse utenfor halvøya.

Frosta Innkjøpslag er både tradisjonsrik og viktig. 110 gårder i bygda er eiere av Innkjøpslaget som er et andelslag. I 40 år har de eksistert til glede for både bønder og andre frostinger. Verden, både landbruksverden og handelsverden, har endret seg på de 40 årene, og den forholdsvis ferske daglige leder Gunnar Frost (63) ønsker å «spre» deres kunnskap og produkter videre utover.
– Selskapet har utviklet ny strategiplan. Der er vi tydelige på at Innkjøpslaget fortsatt skal utvikle seg sammen med all den spisskompetansen og store kunnskapen som finnes i landbruksnæringene på Frosta. Samtidig har vi innsett at dersom vi skal ha utvikling ligger det store muligheter innenfor konsummarkedet, både i og utenfor Frosta. For vår del vil det si butikken, og den vil vi satse stort på i tiden framover. Innkjøpslaget må utvikle seg, og da må vi også se utenfor Frosta, sier Gunnar Frost.

Erfaren leder

Han snakker med solid erfaring. Gunnar Frost er 63, kunne vært pensjonist, men akkurat det er uaktuelt. Med ledererfaring fra store nasjonale og internasjonale selskap har han med seg en ballast inn i Frosta Innkjøpslag, som han har veldig lyst til å gjøre nytte av.
Den daglige lederen startet i jobben 1. januar i fjor. Han har brukt tid på å se bak tallene og bak driften. I veldig nær framtid kan han stille på årsmøte og presentere svært så hyggelige tall for fjoråret.
– Vi hadde en forbedring på netto driftsresultat på i underkant av 1,4 millioner fra 2017 til 2018. Tallene viser at vi sitter igjen med et årsresultat før skatt på i underkant av en million, sier Frost.
Dette er tall han er fornøyd med for andelslaget som totalt sett omsetter for omtrent 25 millioner kroner i året. Omtrent halvparten av dette kommer fra landbruksprodukter, – det som Frost kaller for innsatsfaktorer i den lokale landbruksnæringen på Frosta. Den rene butikkdriften utgjorde i fjor mellom 8 og 10 millioner og de resterende millionene kommer fra landbruksverkstedet.

Stå stødig

Gunnar Frost tenker utvikling. Han tenker stort, men samtidig smått. Ett og ett steg er mantraet hans, for kontroll på utviklingen og økonomien vil han ha. Det betyr at produktutvalget skal utvides, – det samme med markedet. Men alt skal gjøres skikkelig og med kontroll og kunnskapoppbygging
– Vi skal gå litt varsomt fram også, for vi skal gjøre en hederlig jobb. Alle som selger noe i dag blir dømt etter hvilken opplevelse kunden får hos oss. Det er den som bestemmer om de kommer tilbake og handler hos oss. Det er ikke bare å rope ut at vi har det og det, og er så flinke. Vi må bevise det, sier Frost.

Vokser seg ut av Frosta

I forrige uke åpnet Innkjøpslaget en splitter ny malingsavdeling i butikken. 70 kvadratmeter er fylt opp med produkter fra den norske malingsleverandøren Gjøco og den svenske utstyrleverandøren Stiwex. Helt i pakt med Frost sine tanker for utvikling av Frosta Innkjøpslag. Stort utvalg, god kvalitet, hyggelige priser og ikke minst at de ansatte har fagkunnskap om produktene er viktig. Nå håper han at flere enn frostingene får opp øynene for Innkjøpslaget.
– Frosta i seg selv er for lite til å utvikle Innkjøpslaget, men det vil selvsagt alltid være vårt primære marked. Den kompetansen som landbruket besitter her skal være nyttig både for produsentene og for oss. Så skal vi utvikle varespekteret til å bli attraktivt for mange flere. Det finnes for eksempel et stort hytte- og fritidsmarked på Frosta. De aller, aller fleste av disse bor i andre deler av Værnesregionen. De vil forhåpentligvis finne det meste de har bruk for til hus og hage hos oss, sier Gunnar Frost.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Trafikkulykke i rundkjøring

Ingen personskade i ulykke i Havnekrysset

Close