9 °C Stjørdal, NO
12/07/2020

Skeptisk til delvis utbygging

– Vi håper planpolitikerne utsetter behandlingen av denne saken

BER OM BESØK: Leif Eggen vil at planpolitikerne skal ta en runde med befaring før de vedtar noe detaljreguleringsplanen for Skomakerkvartalet. BER OM BESØK: Leif Eggen vil at planpolitikerne skal ta en runde med befaring før de vedtar noe detaljreguleringsplanen for Skomakerkvartalet.

– Vi håper planpolitikerne utsetter behandlingen av denne saken. De planene som er lagt fram harmonerer ikke med virkeligheten. Det sier lokalpolitiker Leif Eggen, som i saken om Skomakerkvartalet først og fremst er nabo.

– Jeg er verken planpolitiker eller utbygger, og kan lite om denne type spørsmål og saker. Men bekymret innbygger kan jeg også være, sier Leif Eggen.

Venstre-politikeren bor midt i Stjørdal sentrum. Onsdag skal planpolitikerne andregangsbehandle detaljreguleringen av boligprosjektet som har fått navnet Skomakerkvartalet.

– For å understreke det; vi er positive til fortettingen som forslaget til ny sentrumsplan gir rom for og vi er også positive til utbygging der vi bor, sier Leif Eggen.

Det han ikke er like positiv til er helheten, eller det han omtaler som manglende helhet, i utbyggingsplanene.

– Tegningene er fine og flotte, men spørsmålet er når det er realistisk å tro at området blir seende ut som på tegningene så lenge utbyggeren ikke eier samtlige hus og eiendommer de har inkludert i tegningene, spør Leif Eggen.

Skomakerkvartalet blir nærmeste nabo til Kimen kulturhus i øst, og Eggen mener det er synd dersom området blir stående uferdig i mange år framover, kanskje så lenge som 10-15 år.

Det er planlagt om lag 80 leiligheter i Skomakerkvartalet som avgrenses av Yrkesvegen, Ole Vigs gate og Stokkanvegen. Eggen frykter at boligprosjektet som er tegnet som en U ender opp som en L.

– Går dette slik utbyggerne nå ønsker så vil vi i verste fall få en L med en enebolig og en blå seksmannsbolig liggende midt i, sier Eggen. Han poengterer at de er åpne for å selge eiendommen, men så langt har det ikke kommet noe tilbud fra utbygger om det.

– Det spiller ingen stor rolle for oss, som nok uansett kan selge eiendommen etter hvert til en bra pris. Men vi synes det er synd at kommunen ønsker å tillate en delvis utbygging av området, sier Leif Eggen, som håper at planpolitikerne utsetter saken onsdag og tar seg tid til en befaring i området før de fatter vedtaket.

 

Les forrige sak:
Supert moteshow i Torgkvartalet

SE FLERE BILDER med de unge modellene

Close