5 °C Stjørdal, NO
21/03/2019

Skjebneår for Husbyjordet

Året 2012 blir et skjebneår for Husbyjordet. Her foreligger planene klare for et nytt regionalt kulturhus, tomt for hotell og salgsobjekter for næringsbygg. Det skal også anlegges en stor park med vannspeil. Parkering er planlagt bygget under store deler av Husbyjordet. Foto: Hilmar Tollefsen.


Planene ligger klare med opparbeidelse av en stor parkeringskjeller og oppføring av et regionalt kulturhus med flere kinosaler, bibliotek og rom for frivilligheten. Plankartet med detaljreguleringer vi sitter med viser et stort kulturhus, tomt for fremtidig hotell, næringstomter for salg og en stor park midt på Husbyjordet.

 

Parkering under bakken
Under det hele har kommunens prosjektgruppe fått plass til en stor parkeringskjeller. Rådmannen arbeider fortsatt med detaljregulering av Husbyjordet, og om byggestart skjer her i inneværende år, noe som avhenger av fremdrift på det planlagte kulturhuset, vil beboere og innbyggere i Stjørdal oppleve en stor anleggsvirksomhet over en lengre periode. Etter det Stjørdals-Nytt har så langt av informasjon fra Stjørdal kulturutvikling, som skal bygge det nye regionale kulturhuset skal en entreprise på et delprosjekt avklares i februar før beslutning om byggestart kan iverksettes. Den store parkeringskapasiteten i prosjektet utgjør alene 23 971 m2, eller nærmere 24 mål parkeringsareal under bakken. Da inkluderes også området mellom Bunnpris og Torgkvartalet.  


Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
Bagpipe med V75-seier!

  Bagpipe startet fra et dårlig 8.spor bak startbilen i løp […]

Close