4 °C Stjørdal, NO
19/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Skolene går over i gul beredskap og idrettshallene åpnes

Kommunen gjør lettelser i anbefalinger

Ordfører Ivar Vigdenes Foto: Frank Skaufel

Kommunen gjør lettelser i anbefalingene.

– Basert på dagens situasjon og de smittevernfaglige rådene har vi da også kommet til at vi finner rom for å gjennomføre noen gradvise og forsiktige lettelser i anbefalingene for neste 14-dagers periode. Det at vi har lyktes så langt, er det som også gjør at vi nå kan gjøre dette, sier ordfører Ivar Vigdenes under pressekonferansen mandag ettermiddag.

Han sier at kommunen ikke tør å åpne helt, men gjennomfører enkelte lettelser.

Les også: 166 i karantene i Stjørdal – to grupper har ukjente smittekilder

– Fra onsdag denne uken (18.november) åpner vi for trening i egen kommune for barne- og ungdomsidretten (fram til 20 år). Men vi ønsker ikke at det blir gjennomført kamper eller foretas noen matservering i tilknytning til disse ennå, sier ordføreren.

Vigdenes ber om at foreldre avstår mest mulig fra kontakt seg imellom i tilknytning til disse treningene.

– Vi ber videre idrettslagene i forkant om å forsikre seg en ekstra gang om at smittevernrutinene kan overholdes. Våre idrettshaller og svømmehallen åpnes også som en følge av dette. Svømmehallen vil være åpen for avbenyttelse for alle, men som jeg vil redegjøre for henstiller vi voksne til fortsatt å vurdere- og begrense sosial kontakt og omgang, sier Vigdenes.

Gul beredskap

Skolene går videre til gult beredskapsnivå, og gjennomgår før onsdag rutinene knyttet til disse.

– I etterkant vil vi også gjennomgå rutinene ved rød beredskap basert på de erfaringene vi har nå, og i tilfellet vi skulle få bruk for å iverksette de igjen, sier han.

Les også: Måtte tenke nytt etter koronaen

Fra fredag denne uken (20.november) vil kommunen åpne for besøk ved bosenter, institusjoner og heldøgns omsorgsboliger.

– Etat omsorg vil imidlertid bruke uken for på sin side å gjennomgå rutinene for besøkskontroll, og besøkskontrollen vil være skjerpet også i tiden framover. Den store frykten vår er å få smitte inn på noen av disse institusjonene, sier Vigdenes under pressekonferansen.

Åpner Kimen

Kimen åpner også, herunder kulturskoleundervisning og ungdomsklubb, men først etter å ha gjort en fornyet vurdering også av sine rutiner.

– Det kan virke paradoksalt at vi åpner også for arrangement fra neste helg, men vurderingen er på den ene side at dette gjøres under profesjonelt oversyn innenfor de nasjonale rammene og samtidig representerer en kommersiell aktivitet med betydning for verdiskaping og arbeidsplasser, sier Vigdenes.

Fra førstkommende helg av og fram til neste helg videreføres og opprettholdes imidlertid alle andre tiltak.

– Vi opprettholder den generelle anbefalingen om å unngå unødig sosial omgang og kontakt. Vi ber folk vurdere behovet for reiser til arrangement utenfor kommunen sterkt. Vi ønsker fortsatt at man avstår fra organiserte møter i lag, foreninger og trening for voksne. Vi oppfordrer fortsatt til hjemmekontor og digitale møter der hvor dette fungerer greit og som et godt alternativ. Vi anbefaler også å unngå kollektivtrafikk og å bruke munnbind i situasjoner der hvor 1-meteren ikke kan holdes. Disse rådene gjelder fram til og med fredag 27.november, sier Vigdenes.

Ny pressekonferanse

Onsdag 25.november avholder kommunen ny pressekonferanse basert på utviklingen fram til da.

– Vi ser at tiltakene vi har iverksatt har effekt, nå prioriterer vi barn og unge og de eldre først, med et mål om å kunne prioritere de ytterligere framover, sier ordføreren.

Les forrige sak:
Utrykningspolitiet har vært på fartskontroll i Elvran fredag morgen. (Illustrasjonsfoto: Utrykningspolitiet)
Én sjåfør tatt i kontroll

Politiet har holdt adferdskontroll mandag

Close