3 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

Skrinlegger utfylling i Langstein

Nye Veier konkluderer med at tiltaket ikke er gjennomførbart

6. september i fjor ble planene om et stort havne- og industriområde på Langstein presentert. Planen var å fylle opp med steinmasser fra den kommende Forbordsfjelltunnelen. Jon Petter Hernes (t.v.) er grunneier og er her sammen med ordfører Ivar Vigdenes og leder i Næringsforeningen i Værnesregionen, Jon Uthus (t.h.). Nå skrinlegger Nye Veier utfyllingen basert på de grunnundersøkelsene som er gjennomført. (Arkivfoto: Kjell Arnfinn Aune) 6. september i fjor ble planene om et stort havne- og industriområde på Langstein presentert. Planen var å fylle opp med steinmasser fra den kommende Forbordsfjelltunnelen. Jon Petter Hernes (t.v.) er grunneier og er her sammen med ordfører Ivar Vigdenes og leder i Næringsforeningen i Værnesregionen, Jon Uthus (t.h.). Nå skrinlegger Nye Veier utfyllingen basert på de grunnundersøkelsene som er gjennomført. (Arkivfoto: Kjell Arnfinn Aune)

Geotekniske undersøkelser viser at det er umulig å få til et havne- og industriområde basert på steinmasser fra Forbordsfjelltunnelen, i Langstein.

Dette skriver Nye Veier i en pressemelding utsendt onsdag ettermiddag.

Ved dagens kaiområde i Langstein var det planer om en utfylling.

– Resultatene fra de geotekniske undersøkelsene viser at løsmassene i området er mer omfattende enn en hadde håp om. Disse løsmassene består i all hovedsak av bløte leirmasser. Videre vurderinger av ulike aktuelle utfyllingsalternativer tilsier voldsomme stabiliseringstiltak for at disse skal kunne realiseres, forklarer prosjektleder Lars Erik Moe i Nye Veier.

Som del av vegprosjektet E6 Kvithamar-Åsen skal Nye Veier bygge Forbordsfjelltunnelen, som vil bli den lengste fjelltunnelen i Midt-Norge. Bygging av tunnelen vil lokalt skape et betydelig overskudd av steinmasser.

Nye Veier har blant annet sett på muligheten for å benytte disse ressursene til etablering av et mulig havne- og industriområde i Langstein. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Coop Storlien artikkelnivå
Det var i dette området på Langstein at det ble vurdert utfylling. (Foto: Nye Veier)
Det var i dette området på Langstein at det ble vurdert utfylling. (Foto: Nye Veier)
Geotekniske utfordringer

For å vurdere gjennomførbarhet har Nye Veier fått utført en grundig scanning av sjøbunnen og gjort grunnboringer samt prøvetakinger fra borebåt. Nå viser altså undersøkelsene med all tydelighet at planene om en utfylling må skrinlegges.

LES OGSÅ: Vil flytte havna til Langstein

– Vi jakter fortløpende etter muligheter for å skape økt samfunnsnytte i prosjektet, og i den forbindelse har det vært viktig for oss å få undersøkt denne muligheten. Når tiltaket i Langstein ikke er gjennomførbart, vil videre fokus være å bruke disse ressursene i veglinja, samt i ulike samfunnsnyttige formål i nærheten av veglinja, sier prosjektleder Lars Erik Moe i pressemeldingen fra Nye Veier.

Reguleringsplanarbeid i gang

Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan for E6 Kvithamar-Åsen er nå i gang for fullt sammen med Hæhre Entreprenør AS som valgt entreprenør og Aas Jacobsen AS som rådgiver. Gjennom sommeren og tidlig høst vil hovedaktivitetene være knyttet til innhenting av ulikt grunnlagsmateriale. Det vil bli foretatt omfattende grunnboringer, kjerneboringer, seismikk og ulike kartlegginger. Deretter starter arbeidet med å optimalisere veglinja og prosjektet innenfor den prinsipielle løsningen som framgår av vedtatt kommunedelplan.

Tidsaspektet og alternativsvurderingene vil særlig avhenge av de geotekniske undersøkelsene, men en ser for seg å ha forslag til reguleringsplan for hver av kommunene Levanger og Stjørdal klar til førstegangsbehandling i første halvår 2020.

E6 Kvithamar-Åsen skal etter planen ferdigstilles i 2025/2026.

Les forrige sak:
OMRÅDE I ENDRING: Byggeaktiviteten på Vegsletta er allerede i full gang.
Her skjer det store endringer

Nytt næringsområde i ferd med å reise seg

Close