11 °C Stjørdal, NO
17/06/2019

Satser sammen på HMS

To bedriftshelsetjenester blir sterkere sammen

Bodil Myhr blir daglig leder for Friskgården HMS Værnes. Hun har siden 2002 drevet Friskgården. Bodil Myhr blir daglig leder for Friskgården HMS Værnes. Hun har siden 2002 drevet Friskgården.

HMS senteret Stjørdal går inn i Friskgården. Det betyr at Værnesregionens ledende bedriftshelsetjeneste styrkes ytterligere og skifter navn til Friskgården HMS Værnes.

HMS senteret Stjørdal har siden 1983 vært den største lokale bedriftshelsetjenesten. Nå går Bodil Myhr inn som deleier sammen med lokale Glava, Bewi og Selbu HMS. Samtidig blir hun ansatt som daglig leder i selskapet.

Bodil Myhr har siden 2002 drevet Friskgården Stjørdal med tjenester til både enkeltpersoner og virksomheter. Dette på oppdrag fra NAV, fastlegene og fra virksomhetene.

I en pressemelding fra det nye selskapet heter det at det har vært ført samtaler siden 2017 med mål om en felles bedriftshelsetjeneste med HMS senteret Stjørdal og Friskgården

– Friskgården HMS Værnes blir et lokalt kompetansesenter for HMS og bedriftshelsetjeneste i Værnesregionen og omegn. For kundene vil det bety at de vil få tilgang på den solide erfaringen og tjenestene som både HMS senteret Stjørdal og Friskgården har levert, sier Bodil Myhr.

Ti ansatte

Til sammen vil det være ti ansatte i Friskgården HMS Værnes.

Coop Storlien artikkelnivå

– Målet er å bidra til robuste og helsefremmende bedrifter med langtidsfriske medarbeidere og lønnsomt nærvær. Det gjennom at Friskgården HMS Værnes leverer bedriftshelsetjenester, kompetanse og prosjektsamarbeid, sier Myhr.

Styret i HMS Senteret Stjørdal AS er meget tilfreds med å få eierne av Friskgården Stjørdal med på laget.

– Vi har en utfyllende kompetanse, som gjør at vi samlet vil få en slagkraftig enhet. Målet med denne prosessen har vært at vi skal være bedre rustet til å tilfredsstille dagens og fremtidens krav i markedet. Samtidig vil vi videreføre vår strategi om fortsatt lokal representasjon, med de fordeler det gir for våre kunder. Prosessen har også hatt som mål at vi skal sikre og utvikle den verdifulle kompetansen ansatte i bedriften besitter. Samlet vil dette gi oss kvalitet og styrke, som gjør oss i stand til å levere bedre tjenester til det beste for våre kunder. Det sier Eva Sollihaug, styreleder og Mikal Langseth, styremedlem og også representant for Selbu HMS.

Lokal, og nasjonal, aktør

Friskgården Stjørdal fortsetter som selvstendig selskap med leveranser og tjenesteutvikling rettet mot enkeltpersoner og sykemeldte gjennom Oppfølging og Arbeidsrettet rehabilitering. De lokale Friskgårdene vil samarbeide for å tilby helhetlige gode løsninger for kundene.

– Sammen kan vi tilby flere tjenester og nye arbeidsmåter for bedriftene og deres ansatte. Vi ser fram til å fortsette og videreutvikle våre tjenester til det beste for både virksomhetene og deres ansatte. Dette skjer også i samarbeid med ulike forskningsmiljø, blant annet ved NTNU og BI Handelshøyskolen. Vi blir en solid og lokal leverandør som kjenner regionen og arbeidslivet godt, men som også kan levere tjenester nasjonalt, sier Myhr.

Seks Friskgårder

Friskgården har befestet sin posisjon i Trøndelag gjennom samarbeid og utvikling sammen med de andre Friskgårdene. I Trøndelag og på Helgeland finnes nå foruten Friskgården på Stjørdal også Friskgårder i Mo i Rana, Brønnøysund, Grong, Steinkjer og Trondheim.

Friskgården Stjørdal og Friskgården HMS Værnes har lokaler på Stjørdal og Skatval samt kontorer i Selbu, Meråker, Verdal, og Trondheim.

Les forrige sak:
Hallgeir Moen fra Veidekke malte de nye hvite stripene på gangfeltet tirsdag over Stokmovegen.
Gangfeltet på plass igjen

Engasjerende fotgjengerovergang tilbake

Close