9 °C Stjørdal, NO
29/05/2020

Slår seg sammen til et sterkere selskap

TOBB Eiendomsservice og VRM Drift fusjonerer til TOBB Byggdrift

FUSJON FOR VIDERE VEKST: - Det er et stort marked for vaktmester- og renholdstjenester, sier Geir Kirkbak (fra venstre), daglig leder i VRM Drift AS Vegard Kirkbak, driftssjef i VRM Drift AS Kristian Reistad og daglig leder Ole Martin Uglem i TOBB Eiendomsservice AS. FUSJON FOR VIDERE VEKST: – Det er et stort marked for vaktmester- og renholdstjenester, sier Geir Kirkbak (fra venstre), daglig leder i VRM Drift AS Vegard Kirkbak, driftssjef i VRM Drift AS Kristian Reistad og daglig leder Ole Martin Uglem i TOBB Eiendomsservice AS.

TOBB Eiendomsservice og VRM Drift fusjonerer og blir til det nye selskapet TOBB Byggdrift.

Det nye selskapet vil formelt være en realitet når fusjonen er endelig godkjent i Brønnøysund i løpet av et par måneder.

– Dette samarbeidet mellom Trondheim og Stjørdal er kommet som en følge av at vi i en tid har kjøpt tjenester fra VRM Drift AS, sier daglig leder Ole Martin Uglem i TOBB Eiendomsservice AS som er 100 % eid av TOBB som selskap for vaktmester- og renholdsstjenester.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Vi selger våre tjenester til hvem som helst, men den primære kundegruppen er boligselskap. Vårt hovedkontor ligger på Flatåsen i Trondheim og i dag har vi 15 årsverk med en omsetning på 13,9 millioner i 2018. Våre tjenester er alle typer vaktmesterarbeid, renhold og alle sesongrelaterte aktiviteter som brøyting, plenklipping, stell av planter og trær og feiing av uteareal etter vinterens strøing. Vi er også store på garasjevask. Tobb Byggdrift AS vil vokse videre i Trøndelag og Midt-Norge, sier Uglem.

Rask vekst

Stjørdals-selskapet VRM har vokst raskt i sitt område.

– Siden oppstart med blanke ark høsten 2009 har vi jobbet opp VRM Drift AS fra null til å bli en solid bedrift. I fjor nådde vi med 13 årsverk en omsetning på cirka 13 millioner. Datterselskapet Joker Engros AS fortsetter som eget selskap etter fusjonen mellom TOBB Eiendomsservice AS og VRM Drift AS, sier Geir Kirkbak i VRM.

Foruten ordinære vaktmestertjenester har de spesialisert seg på gulvbehandling.

– Her er kjeden «Gulvfag Norge AS» blitt etablert som deleiere. Vi har også utviklet stor kompetanse på vask av vinduer og fasader. VRM Drift AS tilbyr også lærlingeplasser innen tømrerfaget og ble sertifisert miljøfyrtårn våren 2018. Vårt geografiske nedslagsfelt kan strekke seg over et stort område, men det meste av aktiviteten foregår i Stjørdal og Trondheim med omland. Men vi har også oppdrag lenger nord i fylket, sier Kirkbak.

Større nedslagsfelt

– TOBB Eiendomsservice AS har gjennom flere år kjøpt tjenester av VRM Drift AS som begge er godkjente renholdsbedrifter, sier Ole Martin Uglem, som fortsetter:

– Samarbeidet viser at vi har lik målsetting. Vi fusjonerer for å skape en enda mer slagkraftig virksomhet. Da snakker vi både om størrelse og sortement av tjenester. Som en styrket enhet er vi rustet for å betjene et større område i Midt-Norge. Fusjonen skal også bidra til effektivisering. Organisasjonen TOBB er i ferd med å utvide sitt geografiske nedslagsfelt og vi ser nordover. Det har blant annet ført til eget avdelingskontor på Levanger og i Namsos. TOBB har en strategi om å være en komplett tjenesteyter i hele nedslagsfeltet. I dag har TOBB 130 boligselskap som kunder i det nordlige fylket, sier TOBB-sjef Uglem.

Fusjonen er en naturlig konsekvens for å også å kunne tilby vaktmester- og renholdstjenester videre nordover i Trøndelag og Midt-Norge. Synergieffektene vil være et bedre utnyttelse av personell. TOBB er stor på tjenesteyting. Den virksomheten blir tatt med inn i det nye selskapet og utviklet videre.

– Hvordan er fusjonen tatt imot av ansatte?

– Møter med alle ansatte i begge selskaper, TOBB Eiendomsservice AS og VRM Drift AS, har gitt svært gode tilbakemeldinger. Det er stor interesse blant de ansatte for å bidra til dette nye løftet som gir store muligheter. De gamle eierne i VRM Drift AS vil ha en eierandel på 25 % i det nye selskapet mens TOBB blir majoritetseier med 75 %, opplyser Uglem.

– Jeg har stor tro på denne fusjonen for en videre utvikling av vår virksomhet. Vi kan allerede i dag glede oss over nye vaktmesteroppdrag på Levanger og ser fram til å møte nye oppdragsgivere, sier Kristian Reistad som i dag er driftssjef i VRM Drift AS.

– Dette er et fornuftig skritt for videre vekst. For oss er det gunstig å få inn en så tung eier som TOBB. Fusjonen får ingen konsekvenser for våre ansatte, sier daglig leder i VRM Drift, Vegard Kirkbak.

Les forrige sak:
Senterleder Geir Veie byr inn til vårens store kundekveld torsdag. Senteret holder dårene åpne til klokka 22.
I kveld kan kundene oppleve både idol- og fotballstjerner

Torgkvartalet byr inn til vårens store kundekveld

Close