8 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Slik blir helsehuset

Drøyt 10.000 kvadratmeter til en kostnad på 290 millioner kroner

Det nye helsehuset skal se slik ut. Tolv personer har søkt på stillingen som leder for helsehuset. Det nye helsehuset skal se slik ut. Tolv personer har søkt på stillingen som leder for helsehuset.

Drøyt 10.000 kvadratmeter til en kostnad på 290 millioner kroner. Byggingen av det nye helsehuset starter i april neste år.

En blokk bygges i fem etasjer med parkeringskjeller under, og blokken som bygges parallelt med Breidablikkvegen blir i to etasjer.

– De to eldste byggene, 53- og 64-bygget skal rives, forteller prosjektleder Geir Arne Tronseth i Stjørdal kommune.

Dersom politikerne sier ja til det framlagte skisseprosjektet og kostnadsrammen i de kommende møtene kan rivingen starte allerede i januar, og dermed blir det byggestart for det nye helsehuset i april 2019.

– Byggetid er beregnet til iallfall halvannet år. I og med at dette er et helsehus skal vi ha et par-tre måneder med prøvedrift, for å forvisse oss om at alle funksjoner fungerer slik de skal når de tas i bruk, sier Tronseth.

OPPSTART I JANUAR: Riving av de gamle byggene kan starte allerede i januar dersom politikerne nå sier ja til helsehus-prosjektet. Det sier prosjektleder Geir Arne Tronseth. Innflytting vil bli senhøsten 2020.
OPPSTART I JANUAR: Riving av de gamle byggene kan starte allerede i januar dersom politikerne nå sier ja til helsehus-prosjektet. Det sier prosjektleder Geir Arne Tronseth. Innflytting vil bli senhøsten 2020.
Innholdet

I førsteetasjen i det nye helsehuset skal blant annet legevakta få plass. Det samme skal røntgen, poliklinikk, responssenter og ambulansegarasjer. Her blir det også et treningsrom og et vrimleareal med kafé og oppholdsrom.

Coop Storlien artikkelnivå

I andreetasjen blir det behandlingsområde med pasientrom, dialyse og dagbehandling og oppholdsrom for ambulansetjenesten.

Tredje- og fjerdeetasjen blir behandlingsområde med pasientrom. Totalt er det planlagt 52 pasientrom.

– Pasientrommene skal fungere for mennesker med ulikt nivå av førlighet, sykdomsbilde og forståelse av omgivelsene. Det er ønskelig å minimere institusjonspreget på sengerommene ved å skape lyse, lette rom som er gode å oppholde seg i, står det i skisseprosjektet for det nye helsehuset.

290 millioner

Total kostnadsramme for helsehuset er satt til 290 millioner kroner.

– Omtrent 90 millioner finansieres gjennom Husbank-midler, mens vel 100 millioner kommer fra SIO-prosjektet (Statlig finansiering av omsorgstjenestene, journ.anm). I budsjettet er det lagt inn 40 millioner kroner i kommunal egenfinansiering. Dersom SIO-prosjektet videreføres, slik det ser ut nå, kan muligens denne summen også reduseres, antyder økonomisjef Roar Størset.

Prosjektleder Geir Arne Tronseth forteller at de totale kostnadene er noe over de tidligere anslagene.

– Litt over er det, men da har vi ivaretatt kommunestyrets miljøambisjoner, sier Tronseth.

Varme farger

Det er selskapet Veidekke Entreprenør AS som er valgt som totalentreprenør for det kommende helsehuset. De jobber sammen med arkitektene Per Knudsen Arkitektkontor og Rambøll Arkitekter. Det nye helsehuset har sitt hovedvolum i fire etasjer mot Husbyvegen i sør og Yrkesvegen i vest. Det trapper seg ned mot eksisterende bebyggelse med et to etasjers bygg i nord langs Breidablikkvegen. Arkitektene er opptatt av at bygget skal gli godt inn i Stjørdals eksisterende bebyggelse som er preget av varme, jordbundne farger.

– Helsehuset kobler seg på dette gjennom å ta i bruk varme brunlige toner i tre og beslag, med innslag av betong og gråtoner på grunnplanet, heter det i skisseprosjektet.

Les forrige sak:
Tidligere i høst var sentrale personer i lag og foreninger ute og ønsket seg gymsal i nyskolen. Nå ser det ut som de blir bønnhørt. Fra venstre: Leder Hilde Raaen i Hegra Skolemusikk, leder i håndballavdelingen Kristin Verket, leder i Hegra IL Ivar Morten Hansen, sekretær i fotballstyret Neriza Håve og leder i idrettskolen Monica Leinslie.
Gymsal-ønsket innfris – men ingen ny skytebane

Nye Hegra skole kommer til å koste 150 millioner

Close