11 °C Stjørdal, NO
04/08/2020

Slik blir nye Værnes

| |

Passasjerene vil først merke at den nye sikkerhetskontrollen blir tatt i bruk i løpet av første kvartal. Så noen måneder senere vil det nye innsjekkingsområdet åpnes ved terminal A.

Der er det planlagt åpning rundt 1. mai, melder adressa.no

 

 

Styret i Avinor vedtok 19. februar 2010 å bygge ut 6 nye flyoppstillingsplasser ved Trondheim lufthavn Værnes. Investeringen er i tråd med lufthavnens masterplan for oppgradering av kapasiteten fra dagens 3,6 millioner passasjerer til 5 millioner passasjerer. – Dette er en milepæl for Trondheim lufthavn, Værnes, og for Trøndelag, sier lufthavnsjef Lasse Bardal.
 

Trondheim lufthavn Værnes har betydelige behov for oppgradering av infrastrukturen innen flyoppstillingsplasser, baggasjefasiliteter og terminalanlegg. Gjennom beslutningen om utbygging av 6 nye flyoppstillingsplasser gir det lufthavnen langt bedre vilkår for utvikling av nye flyruter.    
 
De nye flyoppstillingsplassene bygges vest for dagens terminal, delvis over nordlandsbanen. Det er planlagt en mindre terminal i dette området som skal betjene alle fly til regionalnettet. Terminalen blir knyttet sammen med innlandsterminalen for effektiv overgang til andre fly, tog og buss. Jernbaneverket planlegger i samarbeid med Avinor et oppgradert stasjonsområde på Værnes med sikte på å gi togpassasjerene en direkte forbindelse inn i flyterminalen. Flytting av regionalflyene vil bidra til bedre plass og utviklingsmuligheter for utlandstrafikken ved Trondheim lufthavn Værnes.
 
Byggearbeidene foregår  i perioden 2011 til medio 2013.  Prosjektet har en kostnadsramme på noe over 250  millioner kroner.

 

800 millioner kroner

800 millioner kroner skal gi Trondheim lufthavn, Værnes, kapasiteten til å håndtere 5 millioner årlige passasjerer.

Mye kapasitet for pengene
Oppunder 9000 nye kvadratmeter bygningsmasse skal reises. Dette igjen er fordelt på utvidelser av innlands- og utlandsterminal, energisentral basert på sjøvann, tre nye flybruer, nytt bagasjesystem og ny sikkerhetskontroll. Utenfor terminalen etableres det 6 nye flyoppstillingsplasser, nye lys- og sikkerhetsområder og tiltak på taxe- og rullebanen.
-Selve terminalutvidelsen koster noe over 300 millioner, og vi får mye kapasitet for pengene, slår Bardal fast.

Han viser til at det er valgt gode men rimelige løsninger både arkitektonisk og materialmessig.

-Flyselskapene har vært med og kommet med gode innspill i hele planleggingsprosessen. Dette er et i høyeste grad et samarbeidsprosjekt, legger lufthavnsjefen til.

Dobler bagasjekapasiteten
En av de viktigste investeringene er det nye bagasjesystemet. Dagens bagasjesystem har en kapasitet på 1200 kolli i timen, mens det nye vil gi opp mot 2000.

-God bagasjekapasitet er et suksesskriterium for en lufthavn, sier Bardal.

Samarbeider med jernbanen
Blant arbeidene som også pågår ved lufthavnen, er byggingen av en ny kulvert over det nye dobbeltsporet til jernbanen og en ny jernbanestasjon. Her samarbeider Avinor og Jernbaneverket.

-Etter hvert regner vi med at 10 prosent av alle reisene til og fra Trondheim lufthavn vi gå med tog, opplyser Avinors utbyggingssjef, Bård Sandberg.

Trondheim lufthavn, Værnes, har i dag en kollektivandel på 55 prosent.

Videre utbygging
Det meste av utbyggingen på Værnes vil står ferdig i løpet av 2013, men det foreløpig siste byggetrinnet på utlandsterminalen vil bli fullført ved årsskiftet 2013/14. Og det stopper neppe der. Det forventes fortsatt høy trafikkvekst i årene framover, særlig på utland. Lufthavnen er derfor forberedt på utvidelser som skal kunne håndtere mer enn 5 millioner passasjerer til og fra Trondheim lufthavn, Værnes.

-Med den utformingen lufthavnen har i dag, lar det seg greit gjøre å forlenge både utlands- og innlandsterminalen for å møte trafikkveksten, sier Bardal.

Strenge miljøkrav
Trondheim lufthavn, Værnes, er blant de tre lufthavnene i Norge som er tatt opp i programmet Airport Carbon Accreditation i regi av ACI Europe (Airports Council International). Det forplikter.

-Vi stiller strenge krav til entreprenører og samarbeidspartnere i byggeprosessen for å gjennomføre arbeidene så energieffektivt som mulig, sier Bardal.

Han viser ellers til at Avinor og luftfartsbransjen har estimert utslippene som den framtidige trafikkveksten i Norge vil generere i rapporten «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart». Her beskrives det også tiltak for å redusere utslippene.

Den sivile flytrafikken står i dag for cirka 2 prosent av de menneskeskapte klimautslippene i Norge.

 

Kilde: Avinor.no

 

Les forrige sak:
Saken om Våttåstien er en av de mest leste sakene på stjordalsnytt.no i 2012
Mest lest i 2012

  Sakene er sortert etter hvilke saker som er mest lest […]

Close