14 °C Stjørdal, NO
01/10/2020

Slik blir oppstarten for skoler og barnehager

Barnehageavdelinger og skoleklasser kan være samlet

Mandag 17. august starter Stjørdals-skolene opp igjen. Kommunen har valgt å åpne på såkalt gult nivå.

Kommende uke starter skoler og barnehager opp etter sommerferien. Stjørdal kommune har planlagt en oppstart på såkalt gult nivå.

– Våre barnehager og skoler har planlagt oppstart med en rekke tiltak som skal begrense smitte.  Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke tiltak som gjelder for barnehagene og skolene for de ulike nivåene. Hvis smittesituasjonen endrer seg vil barnehagene og skolene justere rutinene.  Alle barnehagene og skolene har lagt planer for hvordan de skal drifte på grønt, gult og rødt nivå. Vi har planlagt oppstart på gult nivå og det betyr at alle barna på en avdeling i barnehagen kan være samlet og at klassen kan være samlet i skolehverdagen. Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre og barna i barnehagen vil ha faste ansatte for sin gruppe, sier oppvekstsjef i Stjørdal kommune, Ann Kristin Geving.

Her kan du lese mer om de ulike fargenivåinndelingene!

(Artikkelen fortsetter under bildet!)

Oppvekstsjef Ann Kristin Geving og hennes barnehage- og skoleledere har lagt en plan for oppstart som hensyntar covid-19-situasjonen. (Arkivfoto)
Ingen klemmer

De som jobber i barnehagen vil unngå håndhilsning og klemming voksne imellom, og elever og lærere i skolen må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

– Det skal være trygt for barn å gå i barnehagen og i skolen og vi skal sørge for at barn og elever har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.  Alle som jobber i barnehagene og skolene skal følge med på at barna og elevene har det bra, sier Geving, som sammen med sine skole- og barnehageledere har fokus særlig rettet mot disse fire tingene:

  • Ingen skal møte i barnehagen, på skolen eller SFO hvis de har sykdom eller symptom som kan være covid-19.
  • Vask hender og følg opp barn og elever slik at de lærer gode rutiner for håndvask.
  • Vask hendene før du kommer i barnehagen og på skolen.
  • God håndhygiene og godt renhold er viktig i barnehagen og på skolen.
Ingen leker hjemmefra

– Vi vil ikke at barna skal ta med egne leker hjemmefra når de kommer i barnehagen. Men hvis ditt barn har et eget kosedyr eller noe sånt for å få sove, så kan dere ta med det, sier Geving, som også poengterer at skolen må ha en oversikt over hvem som til enhver tid er inne i bygningene.

– Vi ønsker å ha oversikt over hvem som er inne i skolens bygninger, så om du har behov for å komme inn på skolen så vil vi at du tar kontakt med en ansatt som vil legge til rette for å hjelpe deg, sier oppvekstsjefen.

Skoleskyss som vanlig

Når det gjelder skyss til og fra skole for elever som er avghengig av det, så kan disse ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen.

– Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende. Når skoledagen er ferdig gjelder avstandsreglene også for barna, sier Ann Kristin Geving, som virkelig ser fram til å starte opp et nytt barnehage- og skoleår.

Les forrige sak:
Nå haster det

"Fjellets gull" blir snart overmoden

Close