10 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 37

Slik stemte elevene i Værnesregionen under årets skolevalg

Her kan du se hvilke parti som kom best eller dårligst ut under skolevalget 2021

Ole Vig videregående skole. Foto: Anders Berg Ole Vig videregående skole. Foto: Anders Berg

Elevene ved de seks videregående skolene i Værnesregionen har avgitt sine stemmer. Resultatet viser blant annet at hvis elevene i regionen fikk bestemme, ville dagens regjering sett noe annerledes ut.

Under kan du se hva elevene på de enkelte skolene har stemt under årets skolevalg:

Stjørdal kommune

Aglo Videregående skole 

Rødt: 5,3 % 6 stemmer
SV: 6,1 % 7 stemmer
A: 28,9 % 33 stemmer
SP: 21,9 % 25 stemmer
MDG: 5,3 % 6 stemmer
KrF: 0,9 % 1 stemme
V: 5,3 % 6 stemmer
H: 5,3 % 6 stemmer
FrP: 15,8 % 18 stemmer
DEMN: 0,9 % 1 stemme
PS: 4,4 % 5 stemmer

Tall fra Aglo videregående skole viser at færre stemte under årets skolevalg enn tidligere år, til tross for at elevtallet har endret seg lite siden 2019 – hvor deltakerprosenten var 89,2. Under årets skolevalg var deltakerprosenten 61,5.

Det var imidlertid færre som stemte blankt i år enn tidligere år, hvor det i 2017 ble levert 13 blanke stemmer og 21 i 2019. I år stemte kun ni blankt.

Tallene viser også at færre stemte Rødt, KrF, AP og V i år, enn trenden fra tidligere valgår.
Blant partiene som har fått økte stemmer fra tidligere år finner vi SV, SP, MDG, H og FrP.

Ole Vig videregående skole

Rødt: 2,0 % 14 stemmer
SV: 17,0 % 120 stemmer
AP: 30,7 % 217 stemmer
SP: 12,2 % 86 stemmer
MDG: 3,3 % 23 stemmer
KrF: 0,7 % 5 stemmer
V: 12,0 % 85 stemmer
H: 5,5 % 39 stemmer
FrP: 10,9 % 77 stemmer
PIR: 1,8 % 13 stemmer
PP: 0,7 % 5 stemmer
Kristne: 0,3 % 2 stemmer
ANN: 1,8 % 13 stemmer
PS: 1,0 % 7 stemmer

Elevtallene ved Ole Vig Videregående skole har hatt en liten nedgang siden 2017, og det viser også elevenes avgitte stemmer som har minsket siden den gang, men ikke betraktelig. I 2019 stemte 840 elever, mens i år har 749 avgitt sin stemme.

Også deltakerprosenten har gått noe ned siden 2019, hvor statistikken viser 83,7 prosent kontra i år med 74,1 prosent.
Ved Ole Vig er trenden mer spisset i forhold til foregående år. Partiene som har hatt en nedgang siden 2019 er Rødt, SP, MDG, KrF, Piratpartiet og Høyre.

Partiene som har en økende trend er Venstre, FrP og Arbeiderpartiet.

Malvik kommune

Lukas Videregående skole 

Elevtallene fra Lukas videregående skole har økt siden 2017, hvor det den gang var 143 elever til i år hvor det går 178 elever ved skolen.
Tall fra 2017 viser at flere elever ved skolen deltok under årets skolevalg. Imidlertid er deltakerprosenten mindre i år, enn i 2017 hvor 69,9 deltok kontra i år der 64,6 deltok. Statistikken viser også at flere stemte blankt i år, enn tidligere år. Dette gjelder også forkastede stemmer og ugyldige stemmer.

Malvik Videregående skole

Rødt: 1,0 % 3 stemmer
SV: 10,7 % 32 stemmer
A: 37,3 % 112 stemmer
SP: 7,3 % 22 stemmer
MDG: 5,7 % 17 stemmer
KrF: 0,0 % 0 stemmer
V: 5,0 % 15 stemmer
H: 13,3 % 40 stemmer
FrP: 17,7 % 44 stemmer
PIR: 2,3 % 7 stemmer
PP: 2,3 % 5 stemmer
AAN: 1,0 % 3 stemmer

Valgstatistikk fra Malvik videregående skole viser mindre elevtall enn i 2017. Dette viser seg også i forhold til avgitte stemmer og deltakerprosent, som også har minsket siden valgåret 2017, men som likevel har holdt seg stabilt mellom 70 og 80 prosent. I år var deltakerprosenten 76,7 prosent.

Statistikken viser i tillegg at parti som Rødt, MDG, KrF, Høyre og Piratpratiet har fått færre stemmer i år enn tidligere år, selv om nedgangen ikke viser seg å være stupbratt.
Parti som FrP, Venstre, SP, AP har en økende trend, men også her viser tallene at det varierer veldig fra år til år.

Meråker kommune

Meråker videregående skole 

Rødt: 0,8 % 1 stemme
SV: 6,6 % 8 stemmer
A: 14 % 14 stemmer
SP: 47,9 % 58 stemmer
MDG: 3,3 % 4 stemmer
KrF: 0,0 % 0 stemmer
V: 3,3 % 4 stemmer
H: 13,2 % 16 stemmer
FrP: 9,9 % 12 stemmer

Tall fra Meråker videregående skole viser at det i år er færre elever ved skolen enn i 2017, men økende siden 2019 og flere elever har avgitt sine stemmer i år, enn i 2019.
I samsvar med økende elevtall viser også deltakerprosenten seg å være økende i år, i forhold til året 2019. I år var deltakerprosenten ved skolen på 78,6 prosent, mens i 2019 var den på 61,1 prosent.

Partiene som erfarer nedgang under årets skolevalg kontra tidligere år i Meråker er Rødt, SV, AP, MDG og H.
Videre viser statistikken at partiene som Venstre, FrP og SP har hatt en økende eller stagnerende trend kontra i 2019 og foregående år.

Selbu kommune

Selbu videregående skole

Rødt: 2,7 % 2 stemmer
SV: 1,4 % 1 stemme
AP: 24,7 % 18 stemmer
SP: 37,0 % 27 stemmer
MDG: 1,4 % 1 stemme
KrF: 0,0 % 0 stemmer
V: 4,1 % 3 stemmer
H: 8,2 % 6 stemmer
FrP: 11,0 % 8 stemmer
PIR: 2,7 % 2 stemmer
AAN: 6,8 % 5 stemmer

Elevtallet ved Selbu videregående skole har gått gradvis ned siden valgåret 2017, dette gjenspeiler seg også i antall avgitte stemmer som i år var 76 av 113 elever.
Deltakerprosenten har imidlertid gått betraktelig gått ned fra tidligere år, hvor det har ligget på jevnt 91,7 prosent siden 2017 til 67,3 prosent.

Partiene som scorer best ut i fra elevenes stemmer, og som har hatt en økende trend er SP, V, FrP og Rødt. Høyre har gått ned med cirka 1 % siden 2019.

Partiene med en nedgang fra tidligere år er MDG, AP, SV og Piratpartiet.

Les forrige sak:
12 smittet av korona i Stjørdal

Nærmer seg 500 smittede siden pandemien startet

Close