9 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Slipper fengsel etter å ha brutt med dårlig miljø

|| Illustrasjonsfoto||

Mannen måtte svare for seks straffbare forhold da han nylig møtte i Inntrøndelag tingrett. Samtlige seks forhold skriver seg fra 2016, og nettopp det taler i mannens favør. Det mest alvorlige forholdet i tiltalen var oppbevaring av 75 gram amfetamin. Ved en annen anledning ble han tatt for å ha anskaffet 11 gram amfetamin. I samme periode ble han stoppet av politiet for å ha kjørt i amfetamin-rus to ganger på samme dag. I tillegg ble han stoppet av politiet ved to senere anledninger for å ha kjørt bil uten førerkort.

Summen av de seks forholdene i tiltalen vil i utgangspunktet gi en straff på fengsel i 10-12 måneder, skriver Inntrøndelag tingrett i dommen. Mannen er tidligere straffet flere ganger for likeartede forhold og det er skjerpende. Retten finner imidlertid flere momenter som taler i formildende retning, blant annet at saksbehandlingstiden har vært lang. Med disse momentene finner retten passende straff å være åtte måneders fengsel.

Forsvarer ba om at mannen burde idømmes samfunnsstraff. Argumentene for dette er at mannen har sluttet med narkotika og vært rusfri i cirka halvannet år. Han skal ha brutt med sitt gamle miljø og etablert seg med ny samboer. Han har fått seg arbeid og har fungert godt i arbeidslivet det siste året. 

Med dette som bakgrunn ble mannen dømt til 240 timers samfunnstraff for lovbruddene. 

Les forrige sak:
||||||
Seniorvariete med nye humorperler

Her ble alt tungsinn lagt til side og erstattet med «La […]

Close