17 °C Stjørdal, NO
11/08/2020

Slipper fengsel for å fortsette «utviklingen»

Dømt for seks straffbare forhold – får sone samfunnsstraff

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

Mannen tidlig i 20-årene ble dømt for vold, smugling, kjøp og salg av amfetamin. Nå er han på «riktig retning» i livet sitt og får gjennomføre samfunnsstraff i stedet for fengsel.

Den unge stjørdalingen måtte svare for seks straffbare forhold da han nylig møtte i Inntrøndelag tingrett. Alle forholdene skjedde i løpet av et halvår midt i 2017. Det alvorligste forholdet var kjøp og salg av 38 gram amfetamin. Mannen skaffet til veie dette stoffet og solgte det videre, dog uten fortjeneste.

– Retten mener disse forhold isolert sett ville medføre en ubetinget fengselsstraff på omkring fem til seks måneder, heter det i dommen fra tingretten.

I tillegg til amfetaminomsetningen ble han også dømt for vold ved et utested i Stjørdal sentrum i juni i fjor. Der skal han slått eller skallet ned en annen mann som ble påført nesebensbrudd. Det foreligger imidlertid tvil om hvorvidt denne skaden ble påført av skallingen eller om skadene ble påført av en annen person trampet på den andre mannens ansikt og hode flere ganger. I sin dom har retten også tatt hensyn til at fornærmede «yppet» til bråk og at volden dermed ikke var fullstendig uprovosert.

De øvrige forholdene som mannen ble dømt for var smugling av 588 gram snus og 500 sigaretter fra Sverige, bruk av amfetamin, oppbevaring av dopingmidler og at han forsøkte å hindre politiet å utføre sitt oppdrag under en hendelse ved hans bolig.

Aktor la ned påstand om at mannen skulle dømmes til fengsel i seks måneder, mens forsvareren under rettsforhandlingene anførte at han bør idømmes samfunnsstraff og ikke ubetinget fengsel.

En enstemmig tingrett fastsatte straffen til 120 timers samfunnsstraff.

– Det er uten tvil en positiv utvikling i tiltaltes liv. Han har av eget tiltak tatt tak i sine problemer og synes motivert for å fortsette denne utviklingen. Selv om opplysningene knyttet til tiltaltes positive utvikling er noe usikre, finner retten, under tvil, at det kan idømmes samfunnsstraffen. Retten har lagt vekt på at tiltalte er ung og tidligere ustraffet, og at det er viktig at hans positive utvikling får fortsette uten et opphold i fengsel, skriver Inntrøndelag tingrett i dommen.

I tillegg til samfunnsstraff ble stjørdalsmannen også dømt til å betale 5.000 kroner i oppreisning til mannen som ble skadet under voldsepisoden.

Les forrige sak:
Magnus Berg startet 6 år gammel å spille gitar. Nå beveger han seg i høyde med Stevie Ray Vaughan med sitt artisteri på gitar. Han imponerte på Blues in Hell fredag kveld.
Kong Magnus sin blues

Hot på Blues in Hell

Close