-14 °C Stjørdal, NO
28/11/2021

Slo med flaske, truet ung kvinne og oppbevarte amfetamin

Må sone ti måneder i fengsel

Inntrøndelag tingrett. (Illustrasjonsfoto) Inntrøndelag tingrett. (Illustrasjonsfoto)

En mann tidlig i 20-årene kjøpte og oppbevarte store mengder amfetamin. I tillegg er han dømt for flere voldsepisoder.

Den unge stjørdalingen var tiltalt for en rekke forhold da han møtte i Inntrøndelag tingrett nylig. Det alvorligste, straffemessig, var kjøp og oppbevaring av 228 gram amfetamin. For dette betalte han inntil 100.000 kroner, og i følge dommen gjorde han dette av profittårsaker.

– Ikke som det ofte er i slike saker at erverv og salg skjer som ledd i finansiering av rusavhengige personer sin egen narkotikabruk, heter det i dommen fra tingretten.

Slo med flaske

Mannen ble også dømt for flere voldsepisoder som førte til både skader og frykt. Blant annet slo han en annen mann i hodet med en flaske under Tydalsfestivalen i 2015. I januar året etter slo han en annen ung mann i ansiktet slik at han ble påført nesebrudd. Under denne hendelsen skal han også ha truet med en softgun mot hodet mens offeret lå på bakken.

Tre netter i løpet av sommeren 2015 var han også involvert i andre voldsepisoder i Stjørdal sentrum, og to ganger i 2016 skal han slått to ulike mannspersoner i ansiktet.

Trussel

Mannen ble også dømt for ett tilfelle av trusler da han sendte en melding til søsteren til en ung kvinne med et innhold som i følge retten var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. I rettssaken frafalt aktor to tilfeller av trusler rettet mot to politibetjenter.

I dommen er det også med ett tilfelle av besittelse av 39 ampuller med et stoff som inneholder testosteron, som står oppført på dopinglisten.

Amfetamin-beslaget teller tyngst

Det er befatningen med de 228 grammene med amfetamin som er det bærende for dommen mot mannen.

– Retten leger til grunn at befatning med en slik mengde amfetamin tilsier, vurdert isolert, en fengselsstraff på noe over 1,5 år. I dette tilfellet er strykegraden lav slik at utgangspunktet må reduseres noe, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

– Må ha skapt alvorlig frykt

De voldssakene han ble dømt for teller imidlertid i motsatt retning.

– Men også voldslovbruddene må her tillegges betydelig vekt ved straffutmålingen. Noen av forholdene er uprovosert og begått uten noen som helst foranledning, noe siktede for flere av forholdene selv erkjenner. At siktede var beruset er ikke en formildende omstendighet. Tvert imot har han begått så mange, og så alvorlige, voldslovbrudd over så relativt lang tid, at siktede har hatt god anledning til å avstå fra å drikke alkohol om sinnemestring under alkoholpåvirkning er et problem for ham, skriver retten i dommen og peker også på den frykt som mannen har skapt.

– Siktede sin opptreden er ikke bare en belastning for de som utsettes for vold, men skaper også uro og engstelse i de miljøer han er i. Slik opptreden binder også opp politiet sine ressurser. Det fremkommer også av saken at siktede i forbindelse med flere av forholdene har opptrådt på en måte som må ha skapt alvorlig frykt hos de fornærmede ut over det som gjaldt selve voldsutøvelsen. Så vel allmenn- som individualpreventive hensyn tilsier derfor at han dømmes til en streng reaksjon for disse forholdene, mener tingretten.

Avviser rusproblem

Stjørdalingen i 20-årene anførte i retten at han burde idømmes samfunnsstraff, men det fant retten ikke noe grunnlag for.
– Siktede er klart ikke i noen rehabiliteringssituasjon, slik kravene er fremstilt i rettspraksis, heter det i dommen, der det også er påpekt at han ikke har søkt om behandling for eventuelt sinne- eller alkoholproblem.

– Siktede avviser selv at han har eller har hatt et rusproblem. Dette får betydning. Når det gjelder alkohol drikker han dette sjeldnere enn før, herunder har han sluttet å drikke brennevin. Han hevder også å ha brutt med miljøet han var i Stjørdal. Et miljø siktede imidlertid forklarte ikke var et rusmiljø. Han har heller ikke søkt behandling for eventuelt sinne- eller alkoholproblem. Bortsett fra i 2015 har siktede også vært i arbeid perioden forholdene i siktelsen er begått i, skriver dommeren.

Delvis betinget

I stedet er det forhold i saken, blant annet hans livssituasjon i dag og at noen av forholdene ligger langt bak i tid, som gjør at en del av dommen kan gjøres betinget.
Den endelige straffen i tingretten ble fengsel i ett år og fire måneder. Seks måneder av denne straffen gjøres betinget, slik at han i utgangspunktet må sone ti måneder i fengsel. I tillegg må ha betale 20.000 kroner i oppreisning til to av de han har påført skader i voldsepisoder.

Les forrige sak:
Stjørdal Pistolklubb og Selbu Pistolklubb er tildelt skytterarrangementet NM i luftpistol i mars 2019. Arena blir Selbuhallen og nå forberedes skytterhelga. Her er representanter fra arrangørene samlet på utendørsbanen på Skatval. Foran: Finn Jarle Sørli og Mette Westby. Bak: Åge Lier, Øyvind Rokstad, Joakim Skaar, Ruben Lindgren, Harald Setsaas, Andre Lien, Magnar Kristiansen og Bjørn Ligård.
Samarbeider om NM

Stjørdal Pistolklubb og Selbu Pistolklubb samarbeider om neste års NM i luftpistol

Close