7 °C Stjørdal, NO
25/09/2020

Slukker lysene i bomstasjonene

Lysstolpene fjernes så fort som praktisk mulig

(Illustrasjonsfoto: Vegdirektoratet) (Illustrasjonsfoto: Vegdirektoratet)

Alle lyssignal i bomstasjoner slukkes 6. april 2019. Dette skjer samtidig over hele landet.

Du krysser mange bomstasjoner på for eksempel E6 mellom Stjørdal og Trondheim, men fra 6. april forsvinner saldolysene som blant annet viser et grønt plussignal eller et rødt minussymbol.

Det er flere årsaker til at lyssignalene nå tas ned. Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert foran hver bomstasjon i hele landet. I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene.

– Dette er ett av flere tiltak for å effektivisere driften av bompengesektoren. Vi har derfor besluttet at alle lyssignal i bomstasjoner skal fjernes, opplyser Egil Aasheim som leder Kontor for AutoPASS i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Han sier videre at dette er ett av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der det er ønskelig å forenkle innkrevingen av bompenger for å få til mer effektiv drift.

Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på ekstern høring der både bompengeselskaper, bilbransjen, kommuner, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere har fått mulighet til å komme med innspill. Konklusjonen er at alle lyssignal i landet skal tas ned. Lysene skal derfor slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.

– Vi regner imidlertid med at det vil ta noe tid før vi får fjernet alle lysstolpene i hele landet, men vi vil sørge for at dette skjer så snart det er praktisk mulig, opplyser Aasheim.

Det blir heretter ikke satt opp lysstolper på nye anlegg.

Les forrige sak:
Terapeut Thanittha Omland åpner sin salong i Kjøpmannsgata 19 på Stjørdal mandag 18.mars. Hun tilbyr variasjon i sine behandlingstilbud.
Åpner salong i nye lokaler

Mandag står Thanitthas nye salong klar

Close