4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Snart byggestart for ”Framhuset”

Klubbens leder, Rolf Ch.Berg , viser et aksjebrev som du kan få ved å bruke konto 8674 10 08078

 

Vi trenger litt større egenkapital før byggestarten, men med god støtte fra bygdas innbyggere, lag og foreninger vil det neppe ta så veldig langtid før byggestarten skje. Dette sier en aktiv leder i Fram, Rolf Ch. Berg.

Årsaken til at I.L.Fram nå står foran en b etydelig investering i nytt klubblokale, skyldes som de fleste kjenner til, er brannen som førte til at det gamle klubbhuset ikke kan brukes. Nå har klubben tidligere vist at store løft er gjennomført med en økonomisk styring som har vært svært god.  Klubben har  investert i en kunstgressbane og løpebaner. Nå skal de i gang med et klubbhus med en grunnflate på 245 m2. I tillegg blir det garderober, lager i kjeller. I underetasjen blir det brannsikkert rom for arkiver som skal tilbys andre lag og foreninger. Arkiver er i dag spredd på forskjellige plasser, og dette bør oppbevares i sikkert lager.

Lokaler
I hovedetasjen blir det kontor og en større sal for møtevirksomhet. Vi skal ikke gå alt for langt i beskrivelsen av den endelige planløsning, men vi kan trygt slå fast at dette blir et lokale som vil bli til stor glede både for klubben og andre lag som ønsker å leie møtelokale.

Sponsorer
Klubben har allerede mottatt tilbud fra en del firma. Tilbudene viser at næringslivet i Stjørdal har tro på arbeidet klubben gjør for barn, ungdom og voksne. Nå går klubben ut og tilbyr aksjebrev i det nye ”Framhuset”. For en investering på tusen kroner vil det bli utstedt et aksjebrev. Investeringen vil gi som utbytte trivsel i bygda både for unge og gamle. Framhuset vil bli et samlingssted der det er mulig å koble av og være enten en aktiv utøver eller en passiv tilskuer. Begge deler er viktig.

Les forrige sak:
Bli med på sjøfugldag og opplev et yrende liv på fjorden, sier arrangørene i den lokale fugleforeninga i Stjørdal. Per Inge Værnesbranden i NOF lover at foreninga låner ut teleskop for å kikke på sjøfugl på Hell – Billedholmene denne søndagen.
Sjøfugldag søndag kl. 11.00

Søndag 3. april arrangerer Norsk Ornitologisk Forening Stjørdal lokallag Sjøfugldag. Dette vil […]

Close