3 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Snart må du betale for å parkere her

|| Skal du parkere her etter 1. februar må du betale 100 kroner i måneden.||

Bane Nor innfører nå betalt parkering ved 15 stasjoner. Blant disse er altså stasjonene Stjørdal, Hell og Vikhammer. Parkeringen går fra å være gratis til å koste 100 kroner i måneden. 

– Ved å innføre pendlerparkering, sørger vi for at de fleste parkeringsplassene ved stasjonene blir reservert for togpendlere innenfor vanlig pendlertid, det vil si mellom kl. 5 om morgenen og kl. 17 om ettermiddagen på hverdager. På kveldstid og i helgene kan parkeringsplassene benyttes av alle, helt gratis, sier regionleder for stasjoner i Bane NOR Eiendom, Tore Arntzen.

Pendlerparkering ved de tre stasjonene vil koste kr. 100,- per 30-dagersperiode og kr. 35,- per uke. Kundene inngår parkeringsavtale og betaler i appen «Bane NOR Parkering».

Dagparkering

Et mindre antall parkeringsplasser ved stasjonene på Hell og Vikhammer blir avsatt til dagparkering, et tilbud til reisende med enkeltbillett som trenger parkering mer sporadisk. Dagparkering vil koste kr. 40,- per dag, og kundene betaler via Europark sin app. På Hell blir seks plasser for dagparkering å finne ved stasjonsbygningen, mens pendlerplassene er på den nye parkeringsplassen litt lenger vest.

På Vikhammer vil det skiltes for fire dagparkeringsplasser. Resterende plasser er for pendlerparkering.

På Stjørdal stasjon settes det ikke av plasser til dagparkering på stasjonsområdet da det er parkering i umiddelbar nærhet.

– Ved å ta en rimelig pris for å parkere ved stasjonen, håper vi å motivere de togreisende som bor like i nærheten, til å bruke andre fremkomstmidler enn privatbil. Vår erfaring er at vi ved å innføre betaling, får flere til å vurdere sin bilbruk. Vi har også erfart at det til tider har vært uønskede tilstander på enkelte av parkeringene. Nå vil sannsynligheten øke for at de reisende som har et reelt behov for parkering finner en ledig plass, sier Arntzen.

Det er parkeringsselskapet Europark som skal drifte Bane NORs parkeringstilbud ved stasjonene. De vil kontrollere at brukerne av pendlerparkeringen har gyldig periodebillett og at parkering for øvrig skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Ny parkeringsstrategi

Innføringen av prislagt pendlerparkering og dagparkering er et av flere virkemidler i Bane NORs nye, overordnede parkeringsstrategi. 

– Med den nye parkeringsstrategien har vi til hensikt å kunne gi de togreisende et bedre parkeringstilbud ved stasjonene og samtidig bidra til samfunnets mål om nullvekst i biltrafikk i og rundt byene, sier Arntzen.

For ytterligere å stimulere til mindre bilbruk til togstasjonene, vil Bane NOR også flere steder oppgradere parkeringsfasilitetene for sykler. I tillegg er planen på sikt å få på plass nye, teknologiske løsninger som muliggjøre en mer fleksibel bruk av parkeringsplassene ved stasjonene.

161 p-plasser

Totalt 161 parkeringsplasser ved stasjonene Hell, Stjørdal og Vikhammer blir berørt av ordningen. Desidert flest ved Stjørdal stasjon der det blir 94 penderparkeringsplasser og null dagparkeringer. Ved Hell er det 46 pendlerplasser og på Vikhammer 21. 

 

Les forrige sak:
||
– Supert med skiløyper!

Forradal oppvekstsenter har et yrende liv av glade elever og barnehagebarn. […]

Close