15 °C Stjørdal, NO
29/05/2020

Snart ny hagesesong

– Vi har sett en klar økning i innsamlet mengde av elektrisk hageutstyr. Men til tross for dette, er det nok dessverre fortsatt mange duppeditter som stues bort når de slutter å fungere. Ute av syne, ute av sinn. Tilslutt forsvinner de kanskje i en container under vårenes store vårryddesjau, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i RENAS.

Hagestellet har blitt elektrifisert


SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Det er igjen tid for å pleie forsømte vinterhager. Plenkanter skal klippes, hekker trimmes og terrasser spyles. Kjedene reklamerer for stadig flere elektriske løsninger, og salgsprisen synker for hver eneste sesong. Med stadig rimeligere løsninger på markedet kan kvaliteten og levetiden gå ned. Dessuten er det i dag lettere å kaste produkter som ikke fungerer optimalt enn tidligere.

Når fjorårets produkter skal tas i bruk finner mange ut at redskapene har sett bedre dager, og utstyrsparken blir oppgradert. Men det ikke alle er klar over, er at elektrisk hageutstyr inneholder en rekke skadelige miljøgifter fra batterier, kretskort eller plast som kan inneholde bromerte flammehemmere.  Dette medfører ingen helserisiko så lenge produktet er i bruk. Det er først når det elektriske utstyret kasseres at miljøgiftene kan true miljøet. Derfor er det svært viktig at disse produktene behandles på riktig måte.

Ta med det gamle utstyret når du kjøper nytt 


Gunnar Murvold frykter at mange kantklippere og hekktrimere blir stående innerst i boden eller blir kastet i en container som boligsameiet har satt ut nå til våroppryddingen. Elektriske produkter skal ikke kastes i en slik fellescontainer.
Slike produkter skal, i likhet med alle andre elektriske artikler, leveres der man kjøpte dem eller innleveres til godkjente mottaksstasjoner eller kommunale avfallsmottak. Dessverre finnes det fortsatt noen forhandlere som unndrar seg både informasjonsansvaret og mottaksplikten for denne type produkter.

– Derfor er det viktig at vi som forbrukere krever vår rett og tar med de gamle hageredskapene når vi kjøper nye. La det bli en naturlig del av hagestellet, oppfordrer Murvold.


RENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk Industri med 50 % hver. RENAS samler inn og behandler alle typer kasserte elektroprodukter.. Skadelige miljøgifter som plukkes ut er bl.a. kvikksølv, bly, kadmium, PCB, asbest, ioniske kjerner (fra røkvarslere) og bromerte flammehemmere.
RENAS har over 2850 medlemsbedrifter. Noen av de mest kjente er Statoil, Hydro, ABB, Siemens, Hafslund, Glamox, Osram, Philips, IKEA, Husqvarna Norge AS osv.

Les forrige sak:
Verdensmestere i strømsløsing

Igjen ligger Norge på verdenstoppen i strømsløsing. Vi bruker dobbelt så […]

Close