7 °C Stjørdal, NO
19/04/2019

– Søk forskningsmidler!

Værnes begravelsesbyrå steindag april

 

Det er utlyst 24 millioner kroner fra regionalt forskningsfond Midt-Norge, et samarbeid mellom fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg kommer 8 millioner til spesialtemaet “Ny teknologi innen akvakulturnæringa”. Begge utlysningene har søknadsfrist 12. oktober.

 

Hoveddelen på 24 millioner er utlyst for bruk innenfor disse områdene:

·         Verdikjede mat (både sjøprodukter og landbruksprodukter)

Coop Storlien artikkelnivå

·         Fornybar energi og miljøteknologi

·         Marin sektor

·         Maritim sektor

 

Både bedrifter og forskningsmiljøer i fondsregionen er målgrupper for utlysningen, men bedriftene kan også samarbeide med forskningsmiljø utenfor regionen. Det kan søkes om både forprosjekter og hovedprosjekter. Mer om det står i utlysningsteksten hos Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Det lyses også ut 8 millioner kroner innen temaet “Ny teknologi innen akvakulturnæringa”. Dette er en fellesutlysning for region vest, midt og Nord og kan søkes på av bedrifter fra de tre regionene.
  
Målet med utlysningen er å sikre fortsatt bærekraftig havbruk ved å redusere:

• rømt oppdrettsfisk i viktige lakseelver 
• påslag av lakselus på vill laksesmolt og sjøørret i et produksjonsområde 
• forurensning/utslipp fra oppdrettsanlegg

 

I første utlysningsrunde i 2010 kom det få nordtrønderske søknader. Nå håper styret på bedre respons i år:

 

–  Jeg vet at vi har flere miljøer som kan komme med gode prosjekter, sier fylkesråd Ingvild Kjerkol, nestleder i fondsstyret til ntfk.no.

 

Fakta:

·         Regionalt forskningsfond Midt-Norge er et samarbeid mellom fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre&Romsdal.

·         Fondet disponerer årlig ca 25-30 mill. kroner.

·         I tillegg lyses det årlig ut felles satsinger sammen med andre regioner. I 2011 8 mill. kroner.

·         Fondet har et styre på 9 representanter fra regionen.

·         Styreleder Bergljot Landstad, Møre og Romsdal

·         Nestleder Ingvild Kjerkol, Nord-Trøndelag

Les forrige sak:
Fagkoordinator for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Stjørdal kommune, Sidsel Storvik Nilsen med informasjonsbrosjyren ”Hodelus” utgitt av Folkehelseinstituttet.
Høysesong for hodelus

Fagkoordinator for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Stjørdal kommune, Sidsel Storvik Nilsen […]

Close