11 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Søker etter Nattevandrere

|| ||

Nattevandring i Stjørdal har vært gjennomført fra høsten 2001. Man har gode erfaringer med ordningen og vi ønsker derfor å gjennomføre nattvandring også våren 2014. For å kunne få til nattevandring i Stjørdal er vi helt avhengig av frivillige lag og organisasjoners deltakelse.

For de lag og organisasjoner som melder seg til å delta på ordningen gis det et honorar. Honoraret er kr. 800,- pr kveld.

Nattevandrere er menn og kvinner som rekrutteres fra ulike miljøer og representerer ulike aldersgrupper og kulturer. De har til felles at de ønsker å bruke en hel kveld eller mer av sitt liv til å være tilstede for ungdommen i nærmiljøet.

En nattevandrer befinner seg på steder der ungdom ferdes. De er ikke til stede for å kontrollere, men er lett tilgjengelige og imøtekommende når ungdom tar kontakt.

Les forrige sak:
||
Rydd opp stormfelt skog

Stormfelt skog representerer betydelige verdier og utgjør samtidig en risiko ved […]

Close