4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Søker om 100.000 i dyrlege-tilskudd

|| Illustrasjonsfoto||

Meråker kommune er med i vaktordning med Stjørdal og Frosta kommune. Kommunen yter pr. idag ikke kommunalt tilskudd for å opprettholde veterinærdekningen. Det opplyser Meråker kommune om i en søknad til Fylkesmannen for å få et såkalt stimuleringstilskudd til veterinærtjenesten.

I fjor fikk Meråker kommune 80 000 kroner i et tilsvarende tilskudd. I følge Jannicke Larsen, som er fagleder landbruk i Meråker, ble disse midlene godt mottatt og benyttet til gode formål i løpet av året.

Nå søker kommunen om midler for inneværende år med bakgrunn i et ønske om å fortsatt sikre og bedre forholdene for veterinærtjenesten og dyrevelferden og dyrehelsen i Meråker.

Meråker kommune har ved utgangen av 2017 to melkebruk, hvorav den ene er samdrift, og i underkant av 30 andre husdyrbruk. Tilsvarende tall for30 år siden var cirka 20 melkebruk og cirka 40 sauebruk i kommunen.

Kommunen ønsker at veterinær kan delta på landbruksfaglige møter og eventuelle veiledningsbesøk hos brukere som utsettes for rovviltangrep.

– Vi ønsker også å tilby veiledning fra veterinær med fokus på dyrehelse og dyrevelferd, både hos nye og gamle husdyrprodusenter. Besetninger med slaktetall og lav tilvekst vil være førsteprioritet blant disse, skriver Larsen i søknaden.

Erfaringer fra tidligere år viser at det er stort behov for veterinærtjenester i Meråker fra cirka 20. april og et stykke ut i mai. Meråker inngår i vaktordningen i regionen. Det er store transportavstander, og dette har i flere tilfeller gitt for lang responstid på tilgang til veterinær. Det er stort behov for veterinærtjenester i området. Styrking av vaktordningen i dette tidsrommet, vil etter kommunens syn bedre dyrevelferden, heter det i søknaden fra Meråker kommune om veterinærtilskudd.

Les forrige sak:
||
Hagefugltelling denne helga

Det er rapporter om mye dompap denne vinteren, og Norsk Ornitologisk […]

Close