6 °C Stjørdal, NO
21/04/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 16

Søker teknonerder som kan hjelpe de eldre

Frivilligsentralene oppretter et gratis tilbud

Stine Slørdal (t.v.) og Solrunn Hårstad ønsker å rekruttere mange digitale frivillige til prosjektet. Foto: Privat Stine Slørdal (t.v.) og Solrunn Hårstad ønsker å rekruttere mange digitale frivillige til prosjektet. Foto: Privat

Kommunene og frivilligsentralene i fem kommuner skal samarbeide om å heve datakompetansen til eldre mennesker. Nå søker de etter folk med datainteresse som kan bidra i voksenopplæringen.

Et nytt samarbeid skal bidra til økt digital kompetanse til de eldre i befolkningen. Nå opprettes det et gratis tilbud hos alle frivilligsentralene i Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal der innbyggerne kan komme for å få hjelp med telefonen, nettbrettet eller pc-en.

– Bruk av digitale løsninger kan være et av virkemidlene for å oppnå sosial kontakt og deltakelse. For å kunne opprette tilbudet i hver kommune søkes det nå etter fire til seks frivillige digitale veiledere i hver kommune, sier Solrunn Hårstad og Stine Slørdal, ved Værnesregionen IT.

Ikke et kurs

Duoen leder prosjektet som fikk støtte etter at Helsedirektoratet utlyste tilskuddsmidler på bakgrunn av erfaringer i forbindelse med covid-19 hvor flere innbyggere opplever ensomhet. Nå vil de bruke frivilligheten til å opplyse de eldre om de mulighetene som finnes i bruk av duppeditter.

– Vi søker nå etter frivillige som innehar en teknisk interesse, som liker å hjelpe andre og ønsker å bruke noe av fritiden sin på dette, sier Slørdal.

– De vi søker etter skal kunne bistå innbyggerne med de utfordringer de har med sin telefon, nettbrett eller pc. Det kan være alt fra for eksempel å lære å bestille seg en konsertbillett, oppgraderinger, laste ned apper, videosamtaler, bestille legetime/resepter og mye mer. Dette skal ikke være et kurs, men et tilbud der innbyggerne kan få hjelp med den teknologien de bruker i hverdagen, supplerer Hårstad, som presiserer at de frivillige digitale ressursene vil få tilbud om grunnleggende opplæring av Værnesregionen IT.

Datakafé i Selbu

Frivilligsentralen i Selbu kommune har hatt et slikt lavterskeltilbud i flere år. De gjennomførte datakurs i 2010/11 og 2014. Kursvirksomhet opplevdes som utfordrende, da kursdeltakerne hadde ulike behov og kunnskap. Derfor etablerte i stedet en datakafé, der innbyggerne kan komme og få digital hjelp. Kafeen har også blitt en sosial arena. I Selbu har fem frivillige stilt sin kompetanse til rådighet.

– Datakafé har vi drevet med siden 2012. Ingen frivillige er ekspert på alt, men de er gode på hver sine områder. De frivillige utfyller hverandre godt. Oppslutningen om datakaféen varierer fra én til seks per gang, men vi ønsker at flere skal benytte tilbudet, sier Karin Galaaen, daglig leder for Frivilligsentralen i Selbu kommune.

Les forrige sak:
Frykter fylkeskommunen bidrar til sosial dumping

Tommy Reinås tar drosjesaken opp i fylkesutvalget

Close