11 °C Stjørdal, NO
30/07/2021

Søknadsplikt for våtrom

Søknadsplikt vil gjelde følgende: Oppføring av nytt bad, innvendige vann- og avløpsinstallasjoner, vesentlige endringer og reparasjoner på våtrom og oppføring / endring eller reparasjon av røropplegg.  

Med vesentlige endringer og reparasjoner på våtrom mener man bl.a. legging av ny membran eller dersom tiltaket innebærer hull og gjennomføring i membran. Husk at enhver installasjon, endringer eller reparasjon av røropplegg er søknadspliktig, uavhengig av hvor omfattende arbeidene er.

Reparasjon for å forebygge skade, f eks dersom det oppstår en lekkasje, er ikke søknadspliktig.

De følgende arbeider er ikke søknadspliktige iflg. Statens Bygningstekniske etat; toalett med og uten innebygget sisterne som kobles til eksisterende ledninger og ikke berører våt sone, installering, endring og reparasjon av saniteræinstallasjon som ikke berører membran i våtsoner, installering, endring og reparasjon av rør, armaturer, kraner og saniteræinstallasjoner som ligger åpent i rom og hvor det ikke kreves nye ledninger fra annen branncelle eller bruksenhet, vannstoppventil, vannmåler, varmtvannsbereder (sette inn ny og skifte ut gammel), omtrekking og skifte av innerrør i rør-i-rør-systemer uten konflikt med våt sone, skifte av armatur (kan berøre våtsone når dagens ledninger og tilkobling til disse benyttes.

Til slutt gjelder heller ingen ansvarskrav ift. installering av oppvaskmaking, ismaskin, kaffemaskin og lignende.

Når det foreligger søknadsplikt må det stå et ansvarlig foretak som gjennomførende. De fagkyndige skal sende søknaden, planlegge og utføre arbeidet når det kommer inn under søknadspliktige tiltak, jf. ovenfor.

Fra 1. juli 2011 kreves også at det gjennomføres uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygg og ombygging av våtrom i alle boliger. Denne kontrollen skal utføres at foretak som er godkjent av sentrale myndigheter til å gjennomføre tredjeparts kontroll. Det skal kontrolleres tilstrekkelig prosjektering og sikring, utforming av viktige løsninger og nødvendige grunnlag.

Du finner elektronisk søknadsskjema hos Statens byggtekniske etat: www.be.no

Les forrige sak:
Låven på Granby gård i Selbu forteller om alle som reiste fra Selbu til Amerika. - En av dem var min bestefar, forteller Inger.
Levende historie på låven

  På Granby Gård i Selbu er låven full av historier […]

Close