2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

Sommerkurs i livsglede

Tone Løwe og Runa Myhrvold mener livsglede kan læres og arrangerer sommerkurs i Hegra.

 

Dårlig selvfølelse, angst og nedstemthet er noe de fleste av oss har kjent på. Hvor ofte
kommer ikke følelsen av mangel på mening og glede – livet er noe som barer passerer forbi
deg.

Jo da, dette kjenner vi til, men like sikkert er det at vi er forskjellige her også.
Noen takler dette bedre enn andre. Både folkevisdom og forskning viser at optimister er
personer som forventer at gode ting skal skje, mens pessimistene stort sett ikke venter på noe
godt.

– Våre reaksjoner i forhold til motgang kan uten tvil kontrolleres, og lykke kan faktisk læres,
forteller Tone og Runa, som tar mål av seg å lære flere til å bli mer glade og fornøyde.

– Forventninger er et sentralt stikkord. Positive forventninger om å oppnå visse mål er en
betydelig drivkraft hos optimistene. Dessuten ser vi at folk med et mer optimistisk sinnelag
ikke lar negative tanker stå uimotsagt – de jobber med dem og trekker fram positive
alternativ, framholder de to, som mener gode følelser ikke alltid bare kommer av seg selv.

– Det er noe som det må arbeides med. Eigeninnsats er avgjørende for å få til et positivt
resultat.

Tone og Runa forteller at sommerkurset vil bestå av presentasjoner, samtale og konkrete
øvelser, og at kurset passer for alle som vil bli mer tilfreds med seg selv og livet de lever.

– Målet er at deltakerne skal få et mer positivt syn på tilværelsen, en bedre evne til å sette seg
gode mål og at de bli mer bevisst sine verdier.

Kurset arrangeres i fellesskap av coachingaktørene Metaforum (www.metaforum.no) og
SjeleGlad og vil gå av stabelen på Austkil i Hegra.

Les forrige sak:
Daniel Nannskog tar turen til Camp Stjørdal tirsdag.
Nannskog til fotballcamp

    Det er på Øverlands Minde og Stokkanfeltet fotballcampen pågår […]

Close