16 °C Stjørdal, NO
05/08/2020

Søndag blir Stjørdal kirke vigslet

|| GUDSTJENESTE I NY KIRKE (BILDE 6740): – Det er en stor begivenhet når vi søndag vigsler Stjørdal kirke; den første kirka i Stjørdal sogn på over 900 år, sier f.v. prost Dagfinn Slungård, sogneprest Ingar Samset og kirketjener Oddbjørn Eide.||

Det er veldig spennende for kirka i Stjørdal å innvie ei ny kirke; den første på over 900 år i sognet. Men for kommunen som helhet var det stor aktivitet med kirkebygging i tida rundt forrige århundreskifte. Da fikk vi egne kirker bl. a. i Skatval (1901), Lånke (1899), Flora (1903, Elvran (1892) og Okkelberg i Skjelstadmark (1906). Årstallene angir starttidspunktene. Hegra kirke er en korskirke fra 1783.

Stjørdal kirke har fått sin utsmykning gjennom flere kunstneriske bidrag. Edith Lundebrekke har utsmykket fondveggen. Liturgiske møbler er designet av Terje Hope og alterutstyret i keramikk er laget av Beathe Lund Kristiansen. For Stjørdal sogn har det en stor verdi at det meste av dette utstyret er produsert lokalt i Trøndelag.

 Gammel drøm

–          Dette er som å oppfyll en drøm, sier prost Dagfinn Slundgård som i mange år har ventet på denne løsningen. Og Stjørdal har ventet enda lenger enn prosten. Tanken om en kirke i denne delen av Stjørdal ble født allerede på 1920-tallet. Siden har det vært arbeidet jevnt og trutt for å realisere denne drømmen samtidig som presset på Værnes kirke har økt.

–          I dag har Stjørdal både en av landets aller eldste kirker og den absolutt yngste. Det er en ærefull posisjon vi skal nyte så lenge den varer, sier prosten som ser en egen spenning i linja fra Værnes kirke til Stjørdal kirke; fra gammel til ny tid.

–          Fredag kveld hadde vi gleden av å konstatere at Stjørdal kirke egner seg aldeles utmerket for musikalske framføringer. Dette er en egen dimensjon ved kirka som både sognet og innbyggerne vil nyte godt av.

Det unike med Stjørdal kirke i Kimen er nettopp at kirkerommet får plass inne i selve kulturhuset. På denne måten ligger forholdene utmerket til rette for godt samarbeid.

Stjørdal sogn er veldig opptatt av å få en kirke nettopp der folk oppholder seg til hverdags. Det nye kirkerommet i Stjørdal kirke åpner også for helt andre aktiviteter enn de vi har kunnet utføre i Værnes kirke:

–          Det gjelder andre typer gudstjenester og andre typer samvær. Det kan være kvelder til temamøter og refleksjon; ulike typer barne- og ungdomsarbeid, konserter og uformelle samlinger. Til nå har Stjørdal sogn måtte leie lokaler for arrangement i sentrum. Både skoler og bedehuset er hyppig brukt, sier sogneprest Ingar Samset.

–          Samtidig med vigslingen av Stjørdal kirke settes det ny fokus på historien til Værnes kirke. Det blir avholdt et fagseminar i dagene 3. – 6. september. Det munner ut i en ny bok om Værnes kirke. Prosjekteiere er Stjørdal historielag og Stjørdal museum. Det er ventet at boka blir utgitt i slutten av 2016, sier prost Dagfinn Slungård.

–          Er det ventet stort oppmøte til vigslingen?

–          Vi venter stort oppmøte på søndag til en slik historisk begivenhet. Derfor er vi forberedt på å åpne dørene inn til kirka for å inkludere vestibylen i gudstjenesten. Og vi har vektersalen i reserve, sier kirketjener Oddbjørn Eide.

Den første gudstjenesten i Stjørdal kirke blir direkte overført på NRK P1. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i kirka.

–          Det er veldig fint endelig å få ei kirke midt i byen. Det er aldri tidligere bygd en by uten å bygge en kirke, sier prost Dagfinn Slungård.

Les forrige sak:
||||||
Nye Tomtbakkan åpnet

-          Det har vært et krevende prosjekt i myr- og fjellterreng som […]

Close