1 °C Stjørdal, NO
26/03/2019

Sp vil ha to skoler i Hegra

Siv Særan.

 

– Senterpartiet går for to skoler i Hegra, sier partiets 2. kandidat Siv Særan som også leder programkomitéen.

– Senterpartiet har vedtatt sitt program for kommende kommunestyreperiode 2011 – 2015. Partiet har vedtatt at skolestrukturen i Hegra ligger fast, sier Siv Sætnan som leder programkomiteen. Formannskapet har vedtatt å sende saken om skolestruktur i Hegra ut på høring. Her inviteres foreldre, fagforeninger og også de politiske partiene til å si meningen sin. Høringsfristen er satt til 1. juni.

Parallelt med høringsrunden er det viktig å føre arbeidet med kommuneplanen videre. Det er viktig å finne en ny og egnet tomt for barneskolen. En slik tomt ligger lengst mulig unna E 14. Samtidig ligger den nært idrettshallen og ungdomsskolen. Vi ser for oss innspill med tanke på om Hegra skal ha 1-10 skole eller om skoletilbudet i Hegra fortsatt skal være en barneskole og en ungdomsskole. Personlig håper og tror jeg at vi havner på det siste.

Prognosene for elevtallsutvikling viser at ungdomsskolene i Stjørdal sentrum vil fylles opp en gang ut på 2020-tallet. Dersom elever fra ungdomsskolen i Hegra flyttes til Stjørdal, vil skolene fylles opp mye raskere.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
Johan Arnt Elverum og Ruth Øfsti fikk med seg statsråd Magnhild Meltveit Kleppa på befaring på Hell. De to lokale Senterparti-medlemmene uttrykte sterkt skepsis til planene Trondheim Havn har foreslått på Hell. Statsråden lyttet til signalene fra Sp lokalt men ville ikke på noen måte konkludere i saken.
Kleppa vil se på konsekvenser

  Statsråd for vei og transportsektoren, Magnhild Meltveit Kleppa har fått […]

Close