7 °C Stjørdal, NO
26/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Sparebank1 med endringer på topp

Banksjef Inge Grøndtvedt i Sparebank 1 SMN viser til endringer i toppsjiktet i organisasjonen og har fått med seg nye medarbeidere og kunderådgivere. Fra venstre: Inge Grøntvedt, Ove Lereggen, Aud Ravlo Sakshaug og Trond Richstad. Tore Helge Hansen i banken har lengre erfaring titulert også som Banksjef i SMN.

 

Pressen er innbudt i de nye lokalene hos Sparebank 1 SMN i Kjøpmannsgata. Her presenteres nye medarbeidere og endret sammensetning fra topp til bunn i banken. Organisasjonen slik den har vert med flere sjikt mellomledere endres nå med kutt i dette sjiktet, og nye medarbeidere skal møte kundene i nye lokaler i banken på Stjørdal i tillegg til Malvik og Meråker-avdelingene. Endringene titulerer banksjef Inge Grøndtvedt med «Ny giv» for banken, og nå blir SMN inndelt i 19 regioner som får hver sin banksjef. Grøntvedt skal ha ansvar for ledelse person- og bedriftsmarked i Stjørdal-Meråker og Malvik.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

– Det skal være kortere «avstand» fra topp til kunderådgiver og generelt vil kundene møte motiverte oppdaterte rådgivere som alle nå får tilbud om sertifisering og må ta en praktisk prøve. Autorisert finansrådgiver blir da tittelen, og i dag har 10 av bankens ansatte denne autorisasjonen, sier Inge Grøndtvedt som i en lengre periode har arbeidet tett sammen med Tor Helge Hansen fra SMN privatmarked.

 

Slanker organisasjonen ingen sies opp

Det er på det rene at endringer skjer i Sparebank 1 SMN for tiden, og formelt trådte endringene i kraft fra 1.november i år. Nå plasseres Finn Haugan øverst med Venke Seljeseth som NK med Inge Grøndtvedt som banksjef og ansvarlig for person- og bedriftsmarked lokalt. Ledelsen sier det ikke er snakk om oppsigelser i forbindelse med organisasjonsendringene i banken.

 

– Vi kan godt si organisasjonen slankes, 50 årsverk berøres av endringer, men vi skal unngå oppsigelser og frigi tid for ledelse og kundepleie. Vi skal rett og slett bli Norges mest kundevennlige bank og for å lykkes tar vi nå disse grepene internt i organisasjonen, sier Inge Grøntvedt.

 

Nye fjes i banken på Stjørdal

Tre kunderådgivere som skal møte nye og gamle kunder i Sparebank 1 SMN er Aud Ravlo Sakshaug, Trond Richstad og Ove Lereggen. De tre var med på pressekonferanse i bankens lokaler nylig, og Trond Richstad synes de ansatte har blitt hørt i prosessen nettopp på området tilgjengelighet for kundene.

 

– Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang og vil nok raskt tilpasse oss endringene. Ny giv er et passende navn synes jeg, sa Richstad og satte fokus på dette med oppdaterte kunderådgivere noe også Tor Helge Hansen fremhevet som viktig i et endret bankmarked. De teambaserte kunderådgiverne får nå egne kontorplasser i 1. og andre etasje i SMN- og Iversen-gården langs Kjøpmannsgata. Kundeverter sitter i «front» i banken i 1.etasje. Forsikring, sparing, plassering og økonomirådgivning samt låneoppdrag er oppgaver som venter rådgiverne i Sparebanken SMN, nå altså med «Ny giv».

 

Tallenes tale     

Banksjef i Sparebank 1 SMN, Inge Grøntvedt presenterte også noen tall fra banken med utlån privatmarked på 4,250 mrd. En økning fra 2011 på 5,64 prosent tilsvarende en vekst på 227 millioner kroner. På området bedriftsmarked, hadde banken et utlån på 5.638 mrd i oktober i år. Økningen tilsvarer 5,58 prosent og utgjør en økning på 298 millioner kroner. På innskuddssiden hadde banken i oktober i år 1.624 mrd på privatmarkedet med en økning på 8,12 prosent med 122 millioner kroner. Bedriftsmarkedet på innskudd viser 2.781 mrd. kroner i oktober 12 med økning på 5,74 prosent tilsvarende 151 millioner kroner i økning.

 

 

Les forrige sak:
E6-jobb til Br. Bjerkli

  Omleggingen gjelder strekningen Gyllan-Hage lengst sør i Melhus kommune. E […]

Close