7 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

Sparket mann som lå nede

Tenåring fra Stjørdal må i fengsel etter voldsepisode

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

En Stjørdals-mann i slutten av tenårene må sone 75 dager i fengsel etter å ha sparket en mann som lå på bakken.

Hendelsen skjedde i Storvika i april i år. Den fornærmede mannen skal ha blitt slått i bakken av en tredje person, som er en kamerat av den nå dømte mannen.

– Etter hvert ble fornærmede liggende på bakken ved steinrøysa. Hvordan og hvorfor fornærmede havnet i bakken er for retten uklart, men retten finner ikke å kunne legge til grunn at tiltalte
skal ha hatt noe med dette å gjøre, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Men det som skjedde videre var at tenåringen skal ha sparket den fornærmede i ryggen flere ganger mens han lå nede.

– Retten er av den oppfatning at kroppskrenkelsen må bedømmes som grov kroppskrenkelse med utgangspunkt i en samlet vurdering av hendelsen der det særlig legges vekt på selve voldsepisoden hvor fornærmede lå nede, idet tiltalte sparket fornærmede i ryggen gjentatte ganger. Slik retten ser det, lå fornærmede forsvarsløs på bakken da sparkene fant sted, skriver tingretten i dommen.

Det skal ha vært en konflikt mellom de to før selve voldshendelsen og dette fører til en viss reduksjon i straffens lengde. Retten mener imidlertid denne må være begreset, idet det særlig legges vekt på at sparkene fra tiltalte skjedde mens fornærmede lå på bakken.

Tenåringen måtte også svare for oppbevaring av en tablett MDMA, ett gram kokain, tre gram amfetamin, to gram hasj og totalt 92 tabletter som er regnet som dopingmidler.

– I skjerpende retning ved den samlede straffeutmålingen vektlegges at tiltalte tidligere er straffet for både overtredelse av narkotikalovgivningen og voldslovbrudd, slik at gjengangerelementet gjør seg gjeldende, står det å lese i dommen, som konkluderer med 75 dagers ubetinget fengsel. I tillegg må tenåringen fra Stjørdal betale 10 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede.

Les forrige sak:
Ingen Lucia i Lucia-toget i år

Guttene sto for Lucia-feiringen i Tussilago barnehage

Close