3 °C Stjørdal, NO
23/10/2018

Speilglatt på havna

||| Det blir nå strødd med salt ute på Stjørdal Havn. Etter inspeksjon viste deg seg å være svært glatt på partier av havna der biler og folk ferdes ved sjøen.|Privatbiler oppsøker ofte ytre områder av Stjørdal Havn. Det oppfordres til ytterst forsiktighet på glatt føre og ellers i året ved ferdsel.||

Sist oppdatert

I gjennomsnitt ferdes cirka et 50-70-talls biler i privat ærend ute på Stjørdal Havn hvert døgn. Det er til tider hyppig aktivitet med fritidsfiske fra molokanten og havna. Ytterst ligger en bedrift med næringsaktivitet. Tirsdag på dagtid var flere privatbiler på tur ute på havna, her opplevde de en speilglatt overflate i møtet med sjøen. Stjørdals-Nytt tok kontakt med vakthavende hos Trondheim Havn.

– Vi har en agent som følger opp området på havna i Stjørdal, opplyser havnevesenet i Trondheim. Vi får kontakt med ansvarlig på Stjørdal, Åge Sjølstad hos Stjørdal Sjøtransport.

– Hvilke rutiner har dere for sikring mot svært glatte isforhold ute på havna Sjølstad?

– Vi prøver å følge med forholdene på bakken til en viss grad i denne tiden. Nå foretok vi en inspeksjon og opplevde meget glatte isforhold. Normalt strør vi eller legger på salt. Denne gang valgte vi å salte isen, sier havnekontakt i Stjørdal, Åge Sjølstad.

Da avisa forlot havna ble det saltet etter vår henvendelse. På stedet har det skjedd ulykker tidligere, også med dødelig utgang. Åge Sjølstad og Trondheim Havn vil helst ikke oppleve flere ulykker på denne eller andre havneområder. Sjølstad ber folk som ferdes i området holde lav fart på kjøretøy og helst ikke oppsøke de glatte ytterste partiene på havna.

Les forrige sak:
||
Nesten 2.000 så «Den 12. mann» ved Kimen i jula

- Dette er den klart best besøkte filmen i romjulen. Med […]

Close