-6 °C Stjørdal, NO
02/12/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-uten dato

Spis ikke rå spirer

 

 

Resultatene fra risikovurderingen viser at bukkehornskløverfrø er den mest sannsynlige forbindelsen mellom utbruddene i de to landene. Bukkehornskløverfrø selges ofte sammen med andre frø i frøblandinger. Det er derfor mulig at krysskontaminering kan skje ved pakking. EFSA og ECDC råder derfor forbrukere til ikke å dyrke spirer hjemme og kun spise varmebehandlete spirer inntil man har bedre oversikt over distribusjonen av disse frøene/frøblandingene.

 

Det meldes nå om færre nye tilfeller av EHEC (Enterohemoragisk E. coli-infeksjon) i Tyskland, og man anser at utbruddet der er oppklart. Franske myndigheter etterforsker et lokalt utbrudd av EHEC med samme bakteriestamme som forårsaket utbruddet i Tyskland. Spirer er også her mistenkt smittekilde.

 

Det er ikke rapportert om nye sykdomstilfeller knyttet til disse utbruddene i Norge.

Mattilsynet har kartlagt om det er importert frø til Norge som har vært mistenkt som smittekilde. For mer informasjon og råd se Mattilsynets nettsider.

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet  råder de som har bestilt frø til personlig forbruk å avvente spiring av disse.

 

Kilde – Folkehelseinstituttet

Les forrige sak:
Ordfører Johan Arnt Elverum tar den første “grabb” før veiarbeidet starter.
Gravestart på ny vei mellom E14-Kirkeveien

  Det var stort oppmøte med representanter fra ordfører, fylket, trafikksikkerhetsutvalg, […]

Close