17 °C Stjørdal, NO
05/08/2020

Sport og Trim åpnet på Vikhammer

| |

I det åpne jordbrukslandskapet mellom E6 i sør og Vikhammer i nord ligger gården Søndre Vikhammer, som nå har fått en stor moderne bygning på plass etter at gammellåven på stedet bokstavelig talt «ble tatt av vinden». I det nye bygget har paret Therese og Olav Vikhammer funnet plass til et nytt moderne treningssenter. Det er også innredet en stor gymnastikksal på 400 kvadratmeter. Denne dagen er nabo Olav Kvaløy med på treningene, og de to herrene Olav har begge en felles interesse i sporten Kiting. Skjermene løfter de gjerne i været på gårdens jorder også.

– Vi har nå endelig fått åpnet treningssenteret oppe i 2.etg, og med spinningssal i 1.etasje. Inne i gymnastikksalen blir det nå gruppetimer med yoga, pilates, core bar, kickboksing og wod-timer forteller Therese og Olav Vikhammer. Salen leies ut til slike timer og salen har flere bruks- og utviklingsmuligheter etter åpning. Topp moderne med store vindu mot sør gir mye naturlys. Her sees fjorden i en sal med en behagelig takhøyde utstyrt med god belysning.  Vannbåren varme i trimrom og sal, skal gi gode trim og treningsforhold i årene som kommer. Therese og Olav arbeider i skoleverket i Malvik og Trondheim.

– Vi har også aktiviteter tilknyttet dagskolen i Trondheim lagt hit, forklarer Olav og får mange gode tilbakemeldinger fra brukerne av treningssenteret.  

Nyrydningsgård fra 1920
Olav Vikhammers hjemgård ble en gang i tiden opparbeidet av hans bestefar med samme fornavn. Olav og kona fikk den gang fem barn og hadde to pleiebarn.  En av sønnene, Asbjørn Vikhammer tok over og driftet både jordvegen og fjøs gjennom mange år. Melkekyr, griser med hovedvekt på råner og slaktegris sammen med korn inngikk i driften. Fortsatt ligger kornåkrene der, men driftsbygningen ble for få år siden sterkt rammet av vinden. Nybygget, som har har blitt langt mer moderne, er nå tilrettelagt for trening og helsetiltak. Utvidelser står for tur til andre formål også.      

– Sport og Trim as åpnet 2. mars i år. Vi er helt nye i markedet og tilbudet er godt mottatt fra mange, sier Olav og Therese. Langs Gullhaugvegen på Vikhammer ligger gården lett tilgjengelig i landlige omgivelser. Fretex i Hommelvik med flotte kaker og Prix Vikhammer med frukt og grønt var gode sponsorer under åpningen 2.mars. I prosessen har Olav og Therese møtt bare velvilje hos Malvik kommune og fremhever spesielt Strømhaug og Forbord som gode tilretteleggere i kommunen.  Innovasjon Norge ved Aud Kvalvik, har også vært en flott støttespiller hele veien.

– ”Det er utrolig inspirerende underveis å møte slik entusiasme som vi har møtt på hos Innovasjon Norge”, sier Olav Vikhammer. Planene videre er innredning av et stort kjøkken, oppholdsrom, arbeidsrom, verksted for tre- og mekanikk samt stall.  Vi vurderer blant annet mulighetene for laftekurs her, sier Olav Vikhammer.
– Nybygget glir godt inn blant gårdens andre bygninger også!
– Ja, det syns vi og har valgt å innrede med noen sort-hvitt bilder fra gammeltiden på gården. For oss er lokalhistorien til gården viktig å videreføre. Vi har en dyktig daglig leder i Camilla som gir faglig trygghet, samtidig som Olav Kvaløy hele veien har vært god å ha som rådgiver på lyd i prosessen. Han er også min kiting-kompanjong og vi benytter ofte jordene her til aktiviteten, sier de to Olav-er. Sport og Trim as har fått en fin mottakelse, og med slike moderne lokaler og en flott utsikt utover i flere retninger skulle det ligge til rette for økt helsegevinst for mange i Malvik og omegn fremover.

Les forrige sak:
Våren i anmarsj

  Fant en flott liten ansamling blåveis på tur opp, mellom […]

Close