4 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

Stasjonsområdet skal utvikles med Byvekst-penger

Kommunen får 550.000 kroner til å planlegge knutepunkt og parkering

DE FØRSTE KRONENE: Stjørdal har fått den første drøye halvmillionen som følge av Byvekst-avtalen. Varaordfører Ole Hermod Sandvik er fornøyd med at kommunen har fått 300.000 kroner til utvikling av knutepunktet Stjørdal stasjon. DE FØRSTE KRONENE: Stjørdal har fått den første drøye halvmillionen som følge av Byvekst-avtalen. Varaordfører Ole Hermod Sandvik er fornøyd med at kommunen har fått 300.000 kroner til utvikling av knutepunktet Stjørdal stasjon.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik er glad for å få det første bidraget fra den ferske Byvekst-avtalen. Nå skal Stjørdal stasjon utvikles som knutepunkt.

300.000 kroner kommer fra Byvekst-avtalen til knutepunktsutvikling i Stjørdal. Konkret dreier dette seg om Stjørdal stasjon og utviklingen av hele stasjonsområdet. I tillegg får Stjørdal 250.000 kroner til kartlegging av parkeringsordningen i Stjørdal.

– Dette er det første konkrete resultatet av Byvekst-avtalen, og for oss i Stjørdal er dette veldig kjærkomne kroner. Disse prosjektene hadde vi uansett måtte gjort, uavhengig av Byvekst-avtalen, sier Ole Hermod Sandvik (H).

– Viktig brikke

Varaordføreren er veldig opptatt av at området på og ved Stjørdal stasjon skal utvikles. Nå ser han fram til at Bane Nor Eiendom i løpet av året avklarer sine framtidige behov ved stasjonen. Når de rammene er på plass kan området planlegges mer detaljert, og Sandvik er tydelig på at dette er ytterst nødvendig for at Stjørdal skal kunne bidra til å innfri målet om redusert biltrafikk.

– Tilskuddet er en viktig brikke i arbeidet vi gjør for å fremme attraktivt bymiljø og folkehelse. Videre vet vi at veksten i Trondheims-området er stor og at dette krever utvikling av kollektivknutepunktet.

Stjørdal Høyre er glad for at Stjørdal kommune nå får muligheten til å arbeide videre med dette med friske midler fra regjeringen, sier varaordfører Sandvik.

Coop Storlien artikkelnivå
Knytter byen sammen

Høyres ordførerkandidat har klare tanker om at stasjonsområdet er et veldig viktig nav i den videre utviklingen av Stjørdal sentrum. Her må det bli en undergang, men før den detaljplanlegges må Bane Nor mene noe om hvor mange jernbanespor som skal gå forbi stasjonen.

– En undergang vil gjøre veien kortere fra sentrum til Storvika, den vil knytte Nord universitet på Tangen tettere til sentrum og byen vår vil gro sammen på en helt annen måte, mener Sandvik.

Han tror også at det på sikt vil komme et «mini-kjøpesenter» på stasjonsområdet. Ikke for helgehandelen, men for de nødvendige småhandlene.

– Jeg tror det kommer en liten dagligvarebutikk du kan stikke innom og kjøpe melk eller middag før du sykler hjem fra toget, eller du kan stikke innom på vei til henting i barnehagen, tror Ole Hermod Sandvik.

Vil jobbe for stasjonsmidler

Det er planarbeidet det nå er bevilget midler til. Arbeidet med reguleringsplan for stasjonsområdet er på gang, men det kreves noen ytre avklaringer. Nå nærmer det seg.

– Stjørdal er i vekst, – vi trenger en ny måte å planlegge sentrum på. Vi skal utvikle velfungerende knutepunkt og ha en samordnet parkeringspolitikk, understreker Sandvik, som poengterer at han er veldig glad for at Byvekst-avtalen allerede er i ferd med å materialisere seg. I avtalen ligger det også inne et beløp på 25 millioner kroner for selve utviklingen av stasjonsområdet. Når disse pengene frigjøres og arbeidet med området kan starte er imidlertid usikkert.

– Det er styringsgruppen for Byvekst-avtalen som prioriterer de ulike tiltakene. Det som er helt sikkert er at vi i Stjørdal kommune kommer til å argumentere hardt for utviklingen av vårt knutepunkt. Det er pr. nå det viktigste utviklingsområdet for at vi skal kunne bidra, sier varaordfører Ole Hermod Sandvik.

 

Les forrige sak:
Dette er en trafikkfarlig strekning, mener eldrerådets leder Jon-Anders Myrvang. Han henstiller sterkt til at kommunens politikere tar grep før det skjer en alvorlig ulykke.
– La det ikke bli en dødsulykke før noe skjer

Lederen i eldrerådet er svært bekymret for trafikksikkerheten ved kirka og museet

Close