-1 °C Stjørdal, NO
04/04/2020

Statsråd bruker Stjørdal som eksempel

Enstemmige politikere i Stjørdal sa ja – Fylkesmannen sa nei

LOKALT SELVSTYRE: Det er et stort ønske om lokalt selvstyre både hos statsråd Monica Mæland (fra venstre), Høyres andrekandidat Renate Bjørshol og varaordfører Ole Hermod Sandvik. Men Thansen sin etablering i Havnekrysset ble likevel stanset av Fylkesmannen. LOKALT SELVSTYRE: Det er et stort ønske om lokalt selvstyre både hos statsråd Monica Mæland (fra venstre), Høyres andrekandidat Renate Bjørshol og varaordfører Ole Hermod Sandvik. Men Thansen sin etablering i Havnekrysset ble likevel stanset av Fylkesmannen.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Med utgangspunkt i saken fra Stjørdal har jeg i dag sendt et brev til alle fylker der jeg presiserer Fylkesmannens medvirkning og behandling av saker etter plan- og bygningsloven, sier statsråd Monica Mæland under en snarvisitt i Stjørdal tirsdag ettermiddag.

Her møtte hun Høyres to toppkandidater i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik og Renate Bjørshol, og tok utgangspunkt i Thansen-etableringen på Tangen. Lokalt fattet en enstemmig komite plan vedtak om å gi Thansen dispensasjon for å etablere seg ved Havnekrysset der Biltema driver tilsvarende virksomhet rett rundt hjørnet.

Men Fylkesmannen reagerte på dispensasjonen og klaget inn vedtaket for fylkesmannen. Ettersom Fylkesmannen ikke kan behandle sin egen klage, fikk Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppdraget som settefylkesmann. Dermed var det Fylkesmannen i Møre og Romsdal som måtte avgjøre saken. I avgjørelsen fulgte settefylkesmannen argumentasjonen til sin kollega fra Trøndelag. Dermed ble det enstemmige vedtaket fra komite plan i Stjørdal underkjent og Thansen kunne ikke realisere sin etablering. Dersom en slik etablering nå skal skje, vil det kreve en kostbar omregulering.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Renate Bjørshol reagerer på at først Fylkesmannen i Trøndelag og senere settefylkesmannen begge velger å se bort fra et enstemmig lokalt vedtak.

– Høyre hegner om lokalt selvstyre. Vi vil ha myndighet til å bestemme i eget hus uten å bli overprøvd. Dessuten er Høyre som kjent en varm forsvarer av eiendomsretten, presiserer varaordfører Ole Hermod Sandvik.

I sitt brev til Fylkesmannen over hele landet er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland tydelig.

– Plansakene må behandles så raskt og effektivt som mulig, slik at viktige vedtak som boligutbygging og næringsutvikling ikke blir unødig forsinket. Hensynet til lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere fremover. Det forutsettes at innsigelsesmyndighetene viser stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold, sier Mæland, og minner om disse føringene som hun omtaler som viktige.

– I regjeringens politiske plattform fremgår det at regjeringen vil legge stor vekt på lokaldemokratiet i plan- og bygningssaker, samtidig som viktige nasjonale hensyn skal ivaretas. Jeg viser også til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. I kongelig resolusjon av 14. mai 2019 blir det fremhevet at regjeringen styrker det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. Jeg ber om at fylkesmennene tar hensyn til disse føringene i sin medvirkning i planleggingen etter plan- og bygningsloven, presiserer statsråd Monica Mæland.

Men på tross av disse klare føringene for lokalt selvstyre har komite plan i Stjørdal altså likevel opplevd å bli overprøvd av fylkesmannen, og i dette aktuelle tilfellet av en settefylkesmann.

– Jeg har ingen mulighet til å overprøve Fylkesmannens vedtak i denne saken som dermed er sluttbehandlet. Saken kan kun prøves på nytt ved feil i saksbehandlingen. Det har neppe skjedd. Dersom Stjørdal kommune ønsker et annet utfall, er det mulig å prøve med omregulering, sier statsråd Monica Mæland.

 

Les forrige sak:
Det lages og pakkes rundballer i en fei på gården til Geir Ove Steinvik. Men i løpet av helga forsvant det noen ruller med plast på snodig vis. (Foto: Privat)
Frekkaser forsynte seg med plast

- Jeg trodde det var en kompis eller en nøden nabo som hadde vært innom

Close