7 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Statsråd delte ut helsepris

 

Det var statsråd Anne- Grete Strøm-Erichsen fra Helse og omsorgsdepartementet som i går delte ut samhandlingsprisen 2010 til Værnesregionen.  Overrekkelsen fant sted på Stjørdal helsestasjon, og regionrådets leder ordfører Inga Balstad, tok takknemlig imot prisen.

 

Alle som er engasjert i helse- og omsorgsarbeidet i Værnesregionen er tydelig stolte over å kunne motta denne prisen fra statsråd Strøm-Erichsen. Det har vært kjent en tid at prisen gikk til et av omsorg- og helseprosjektene i Værnesregionen, og det var derfor ekstra stas når selveste statsråden kunne komme og dele ut prisen på Stjørdal helsestasjon. Før Inga Balstad mottok det synlige bevis på prisen, ble det kulturelle innslaget besørget av unge Ingrid Elise Rønsåsbjørg med fløytespill.  Inga Balstad viste til samarbeidsavtalen fra 2006, og fremhevet partnerskapssamarbeidet.

– Vi har fortsatt behov for mer politisk styring i arbeidet. Arbeidet byr også på utfordringer med den kommende helsereformens ansvarsfordeling og finansiering, sa Balstad.    Helseprosjektet i Værnesregionen er inndelt i sju ulike delprosjekt. Det ene av disse prosjektene fikk nå tildelt denne samhandlingsprisen. Kommuneoverlege Bodil Dyrstad, er prosjektleder for dette delprosjektet og satte tydelig pris på besøk av helsestatsråden i denne sammenheng.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Oppfordrer til samarbeid
I samhandlingsreformen ligger det statlige føringer som anbefaler eller oppfordrer til samarbeid og bedre samhandling også mellom kommunene innenfor tjenesteområdene. Samhandlingsprisen 2010 på 100.000 kroner med diplom ble mottatt av regionrådets leder Inga Balstad. Prisens pengebeløp vil benyttes til kompetanseøkning mellom og i de ulike kommunene. Her kommer også forebyggende helsearbeid inn som et satsingsområde.

– Vi utfører samarbeidet over to fylkesgrenser og med to helseforetak. Da er det ekstra gledelig å få tildelt en samhandlingspris for arbeidet, sa Balstad og statsråden la vekt på kontinuerlig kompetanseheving også før samhandlingsreformen trer i kraft 1.januar 2012.

– Disse prispengene vil komme til nytte, sa kommuneoverlege Bodil Dyrstad, og mente prisen måtte bety at regionarbeidet utføres godt. Hun vil styrke en faglig interkommunal enhet, og systematisere smittevernarbeidet. Fødsel og barsel skal få trygg utskriving, og det skal etableres felles nettside for helsestasjonene med E-post og elektronisk timebestilling. En faglig styrking av tjenestene vil også Dyrstad ha.

 

Omvisning etter prisutdeling: Helse- og omsorgsminister Anne -Grete Strøm-Erichsen, fikk også omvisning på nyrenoverte Stjørdal helsestasjon av ledende helsesøster Sidsel Storvik Nilsen i går ettermiddag.

Les forrige sak:
Forbrukertvistloven

Tvist i forbrukersaker som ønskes behandlet av Forbrukertvistutvalget, må først bringes […]

Close