-1 °C Stjørdal, NO
25/02/2020

Steinvasking i Hommelvik

Store kreosotmengder fjernet, nå starter Steinvasking i Hommelvik. Jernbaneverket har fjernet store mengder kreosotholdig masse. Nå vaskes snart steinen i fjæra utenfor Nygården i Hommelvik. Arbeidet med reinspyling starter om få uker.

 

 

Mer enn halvparten av kreosotavfallet som skal bort fra Nygården i Hommelvik er nå skipet ut og deponert i mottaksanlegget i Oslofjorden. Informasjonsrådgiver i Jernbaneverket, Stig Herjuaune forteller at oppryddingen etter kreosotavfallet på Nygården går etter planen.

 

Vasking

Nå er det strandsonen som står for tur til å bli renset før friskmelding. Det meste av steinen i fjæreområdet utenfor Nygården skal vaskes. Det skjer etter at store mengder masse er bortkjørt eller skipet ut fra området.

– Først vurderte vi å benytte en trommelmaskin for å rengjøre steinene i området, men vi har kommet til at det er bedre å benytte høytrykksspyler, sier Herjuaune. Det betyr at steinene i strandsonen nå blir løftet ut og spylt rene. Massen under steinen vil også bli renset før alt blir lagt tilbake på plass.

– Dette er jo et miljøprosjekt. Da må vi finne gode, miljøvennlige måter å gjøre arbeidet på også, understreker han.

 

Mostadmark

I 1960- og 1970-åra ble det kjørt vekk kreosotavfall som ble dumpet i en fylling i skogen i Mostadmark. Dette deponiet bestod av om lag 200 tonn med kreosotholdig avfall. I løpet av siste vinter ble dette deponiet tømt for kreosot. Massen ble kjørt til Dypvasskaia for utskiping, og stedet er nå tilbakestilt og renset.

– Det var to deponier etter driften på Nygården. Ett på Gudå i Meråker og ett i Mostadmark. Nå er begge renset opp. Det er noe vi i Jernbaneverket har sett fram til, sier Herjuaune og vil fremheve miljøfokuset som er knyttet til banedrift.

 

Båtlaster

Det gjenstår nå rundt 10 båtlaster fra Dypvasskaia før all masse er skipet ut. Dette skjer ved at kreosotmassen kjøres på lastebil fra Nygården, til Dypvasskaia.

– All kreosotmasse som skal ut, blir levert på mottaksanlegget på Langøya i Oslofjorden, sier Herjuaune og opplyser at “Miljøprosjekt Nygården” vil bli ferdigstilt før årsskiftet. Da er en lang æra over for Hommelvik og impregneringsverket som ble etablert på stedet så tidlig som i 1925.

 

Les forrige sak:
Flotte prestasjoner av de unge musikere
”Stækt flæsk” helt topp

”Stækt flæsk” heter musikkgruppa som opptredde foran Torgkvartalet, og elever ved […]

Close