8 °C Stjørdal, NO
27/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Stemme på forhånd

Heidi Beitland t.v. synes det er like greit å bruke muligheten til å stemme på forhånd. Her er hun sammen med leder på servicetorget Bjørg Løkken. Hun er blant dem som tar imot stemmer på forhånd.

 

Spesialrådgiver Leif Roar Skogmo i Stjørdal kommune har ansvaret for valgavviklingen: – Mange personer er involvert for å avvikle valg som har følgende stemmesteder, sier han:

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

• Skatval skole for Skatval stemmekrets
• Kvislabakken skole for Kvislabakken stemmekrets
• Hovedbiblioteket i Stjørdal for Halsen stemmekrets
•  Haraldreina skole for Haraldreina stemmekrets
• Lånke skole for Lånke stemmekrets
• Elvran skole for Elvran stemmekrets
• Hegrahallen for Hegramo stemmekrets
• Skjelstadmark skole for Skjelstadmark stemmekrets
• Forradal skole for Forradal stemmekrets
• Flormo skole og Forradal stemmekrets
• Fosslia Fjellhall for Fosslia stemmekrets

Åpningstider
– Det avholdes valg søndag 8. og mandag 9. september. Valgstyret har vedtatt at kretsene Forradal, Flormo, Skjelstadmark og Elvran har valgting kun mandag 9. september. De øvrige kretsene har valgting også søndag med felles åpningstid 16 – 20.

Mandag 9. september er alle valglokaler åpne. De største stemmekretsene Halsen og Fosslia åpner allerede kl. 10.00 og holder åpent til kl. 20.00. De øvrige valglokalene åpner kl. 14.00 og holder åpent til 20.00 presis, forteller Skogmo.

Nytt valglokale i Hegra
– Hegra vil i år få nytt valglokale. Nå blir Hegrahallen tatt i bruk til erstatning for Ljosheim. Det skyldes større behov for bruk av data og krav om universellutforming. Det foreløpige manntallet viser at Stjørdal i år har 16.453 stemmeberettigede.

– Hvor blir det avgitt flest forhåndsstemmer?
– Servicetorget er mest populært. Av stemmene så langt er 250 avgitt på servicetorget mens 99 velgere har brukt biblioteket. Vi har også mottatt 119 stemmesedler fra andre kommuner mens vi har sendt 14 stemmesedler til andre kommuner, sier Skogmo.     

Mulig å stemme hjemme
– Det er et eget tilbud til velgere som har problemer med å bevege seg. De må henvende seg på servicetorget (7483.3500) og søke valgstyret om å få stemme hjemme. Søknad må leveres senest mandag 2. september. Får du innvilget retten til å stemme hjemme, vil du få besøk av to valgmedarbeidere. De vil hente stemmen med urne og fullt opplegg. Det må være to valgmedarbeidere til stede for at stemmen skal være gyldig, opplyser Skogmo.

 

Bosatt i utlandet
Det gjelder egne regler for nordmenn som har vært bosatt i utlandet i over ti år. Da må du søke om å bli innført i manntallet for å bli godkjent. Da må vi vite hvilken kommune hver enkelt flyttet fra. Det er ikke alle som har utvandret fra Stjørdal selv om de måtte ha en viss tilknytning hit nå.  

Institusjoner og skoler
– I uke 35 fra mandag 26. august til fredag 30. august er det forhåndsstemming på institusjoner. Det vil også være forhåndsstemming på Ole Vig vg skole og på Statens Trafikklærerskole.

 

 

Les forrige sak:
KRASJET: En bil kjørte lørdag formiddag inn i et tre i Hommelvik sentrum
Bilulykke i Hommelvik

  Vitner til ulykken sier at bilen ikke holdt høy fart […]

Close