16 °C Stjørdal, NO
14/07/2020

Stenger veien for å bygge ny

Undergangen som er starten på fylkesvegen til Langstein skal erstattes av en ny og større. Da blir Langsteinvegen stengt i flere uker.

I forbindelse med bygging av ny E6 og ringvirkninger av dette vil Langstenvegen bli stengt i lange perioder i sommer. Allerede kommende uke stenges vegen for første periode.

– Dagens avkjøringsfelt langs E6 sørfra og fylkesveg 6816, Langsteingvegen, vil bli stengt på strekningen fra jernbaneundergangen og opp til avkjøring til Drogset. Stenging vil bli skiltet på vegaksen fra Hegra til E6 i Langstein. I denne tidsperioden skal vi også etablere en midlertidig omkjøringsveg for E6-trafikken. Det vil også bli utført sprengningsarbeider og bergsikring knyttet til etablering av møteplasser oppover Langsteindalen, skriver Nye Veier og entreprenør Hæhre i et informasjonsskriv til beboerne i området.

Årsaken til stengingen er at dagens undergang i Langstein skal skiftes ut med en ny og større undergang.

– Slik utskifting berører selvsagt togtrafikken og må utføres på en forhåndsavklart «togfri» helg. I dette tilfellet 12-14. september, og dette vil være førende for byggearbeidene. Eksisterende E6 må senkes over en strekning på drøyt 200 meter for å tilpasses økt høyde i undergangen. Videre etableres en rundkjøring i stedet for dagens T-kryss i krysset mellom E6 og fylkesveg 6816. Dette er blant annet for å bedre avkjøringsforholdene for anleggstrafikken. Fylkesveg 6816 må høydetilpasses inn mot kulverten, og det vil bli bygd et nødvendig antall møteplasser langs fylkesveg 6816 oppover Langsteindalen for å bedre forholdene for møtende tungbiltrafikk, skriver prosjektsjef Jørund Gullikstad i Nye Veier i informasjonen til beboerne. (Artikkelen fortsetter under illustrasjonen!)

I forbindelse med arbeidene som skal gjøres på Langstein blir det etablert en ny rundkjøring på E6. Slik blir det seende ut. (Illustrasjon: Nye Veier)

Første periode med stenging av Langsteinvegen vil skje fra kommende uke og til 29. juni. Deretter blir det åtte uker med åpen fylkesveg til Langstein. I denne perioden skal E6-trafikken legges over på den etablerte omkjøringsvegen og fylkesveg 6816 vil være åpen for trafikk.

– I denne fasen skal vi etablere en rundkjøring på E6, og senke denne i området. Dette er for å tilpasse kryssområdet til et lavere høydenivå på kjørebanen gjennom undergangen som skal etableres i påfølgende fase, skriver prosjektsjefen.

Det blir en ny runde med stengt vei til Langstein fra 7. september. Denne stengingen vil vare til midten av oktober. I løpet av disse ukene skal undergangen skiftes ut, og fylkesvegen skal bygges om inn mot undergangen.

Les forrige sak:
Over 1000 er testet

Ingen nye smittetilfeller siden 14. mai

Close