-8 °C Stjørdal, NO
19/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Stiller spørsmål ved E6-lønnsomheten

Den nyeste rapporten viser at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ny E6

MDG-politiker Gunnar Uglem ønsker svar på hvorfor ikke all informasjon kom fram i behandlingen av E6-utbyggingen.

To ulike rapporter viser ulik nyttekostnad for nye E6 i retning Trondheim. Nå vil MDG-politiker ha svar på hvorfor bare den ene av rapportene er vist til i den lokalpolitiske behandlingen.

Det er Miljøpartiets Gunnar Uglem som i torsdagens kommunestyremøte utfordrer ordføreren på nettopp dette. Uglem henviser til en rapport fra 2017 da reguleringsplanen ble omtalt som samfunnsøkonomisk nyttig i kommunestyret i mai.

– De kunnskaper vi i MDG hadde var transportøkonomiske beregninger gjort av Cowi for Nye Veier i oktober 2017 som viste at utbyggingen vil ha en positiv samfunnsnytte der samfunnet skal få igjen 33 øre for hver krone som brukes på utbyggingen. Dette innebærer at utbygging vil gi samfunnet en gevinst på 2,8 milliarder, sier Uglem.

Nå har han imidlertid fått kjennskap til en ny rapport fra samme Cowi for Nye Veier fra oktober 2018.

– Her er det gjort en ny nyttekostnadsanalyse basert på endringer i transportmodeller og justering av godsnytte. Blant annet har tyngre kjøretøy blitt beregnet etter 90 km/t som fartsgrense. Beregningen i denne rapporten viser imidlertid at utbyggingen vil ha en kostnad for samfunnet på nærmere 300 millioner kroner. Det vil si at at samfunnet taper 3 øre per krone som investeres i prosjektet, hevder Gunnar Uglem.

Nå ønsker han å vite hva ordføreren mener om at denne informasjonen, som utgjør en forskjell i samfunnsøkonomisk nytte på vel tre milliarder, ikke har vært med i administrativ og politisk behandling av saken i Stjørdal.

Les forrige sak:
Innfører trolig karantene igjen

Fra og med lørdag må du trolig i 10 dagers karantene om du kommer fra Jämtland

Close