2 °C Stjørdal, NO
23/03/2019

Stjørdal 5. fattigst i landet

 

Stjørdal kommer slett ikke godt ut på en statistikk fra Kommunaldepartmentet over de fattigste kommunene i Norge. Horten er dårligst stilt. De har 12 prosent mindre å drive kommunen for enn gjennomsnittet. Stjørdal er landets femte fattigste kommune med forholdstall på 0.886. Hortens tall er 0,880.


Kommunaldepartementet viste i kommuneproposisjonen hvor store inntekter kommunene har fra utbytter, i tillegg til frie inntekter og inntekter fra eiendomsskatt og konsesjonskraft.Kommunal Rapports papirutgave skriver i dag om Horten kommune, som er landets fattigste med en såkalt korrigert inntekt på 88 prosent.

Coop Storlien artikkelnivå

Beregningene er gjort av Kommunal Rapport, basert på Kommunaldepartementets tall og videre beregninger i KS. Faktorer som tas med, er korrigerte frie inntekter, kroner per innbygger (per 01.01.2010), eiendomsskatt, konsesjons- og hjemfallsinntekter per innbygger, utbytteinntekter per innbygger, inntekter per innbygger inkludert eiendomsskatt og utbytte og indeks.

Malvik er Norges 19. fattigste kommune på denne statistikken med score på 0,95. Tydal kommer langt bedre ut med score på 1,933. Kun syv kommuner kommer bedre ut – med Bykle som best. 

Statistikken viser at inntektsforskjellene mellom kommunene øker som følge av eiendomsskatten og utbytte fra særlig kraftselskaper. Til sammen tjener kommunene over 12 milliarder kroner ekstra på eiendomsskatt og utbytte. Pengene fordeles ikke, men beholdes av hver enkelt kommune.

I Horten får kommunen 500.000 kroner i utbytte og null i eiendomsskatt. Lillehammer, som er like stor, har til sammenligning 92 millioner kroner i slike inntekter.

Les forrige sak:
Heliscan etablerer i Mo

Frostafirmaet Heliscan ønsker å operere fra Mo der de har etablert […]

Close