2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

Stjørdal er en fattig kommune

Ordfører Johan Arnt Elverum har lenge diskutert det kommunale inntektssystemet. Her har han et møte med daværende kommunalminister Magnhild Meltvedt Kleppa våren 2008 der han forklarer Stjørdals utfordringer. Men fortsatt hører Stjørdal med til bunnskiktet av landets kommuner når det gjelder inntekter med bare 90 % av gjennomsnittet – lavest i landet. Likevel produserer kommunen gode tjenester for sine innbyggere.

 

Stjørdal er pr. definisjon en fattig kommune, men likevel er vi i kommunebarometeret for 2011 rangert på 13. plass av landets 429 kommuner, sier ordfører Johan Arnt Elverum (Sp).

 

Det er en enkel grunn til at vi regnes som fattig. Sammen med noen få andre av landets kommuner har vi kun 90 % av inntektene til den norske gjennom snittskommunen å arbeide med.

Stjørdal har heller ikke eiendomsskatt, konsesjonsavgifter eller kraftinntekter, sier Elverum. Til sammenligning har en kommune som Røyrvik hele 180 % å rutte med. Levanger og Steinkjer har 94 % mens Namsos har 97 %. Meråker har 117 % og Frosta har 99 %.

Men Malvik har for eksempel også bare 91 %. I fjor lå Stjørdal på 11. plass.

 

Hvordan er kommunebarometeret satt sammen?

Det er andre gang Kommunal Rapport rangerer landets kommuner basert på til sammen 60 kriterier. Kommunenes egen rapportering fra 2010 ligger til grunn. På noen felter scorer vi meget bra, på andre felter mindre bra. For ordens skyld har vi en liste med ti på topp og en liste med ti på topp.

 

Hvor scorer Stjørdal høyest?

Et av kriteriene heter ”innført internkontroll i barnevernstjenesten”. Her scorer Stjørdal aller best blant samtlige kommuner i hele landet. Vår nest beste plassering er en 23. plass innenfor ”andel som går over 6 måneder på stønad”. Vi scorer godt på ”andel årsverk i bruksrettede tjenester m/fag utdanning”; ”saksbehandlingstid byggesaker”; ”andel styrere/pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning”. Vi er nr. 70 i landet når det for ”driftsutgifter til undervisningsmateriell pr. elev i grunnskolen”. Her hjelper nok vår ekstra bevilgning på 10 mill. kr til bedre lærertetthet og mer undervisningsmateriell. Lærertettheten er blitt vesentlig bedre i løpet av de to-tre siste årene. Med denne plasseringen betyr det at 359 kommuner ligger bak oss, sier ordføreren som medgir at bunnplasseringene må gi grunn til ettertanke:

Vår dårligste plassering er nr. 365. Da er det bare 64 kommuner bak oss. Det gjelder ”stillinger med fagutdanning pr. barn 0 – 17 år”. Den nest dårligste er nr. 349 og gjelder ”snitt gruppestørrelse grunnskolen”. Det drar ned på økonomisida at Stjørdal har en stor nettogjeld i prosent av brutto driftsutgifter.

På snitt nasjonale prøver i de tre siste år for 5. og 8. trinn ligger Stjørdal på plass nr. 274. Det er vi heller ikke fornøyd med, sier Elverum. Opposisjonen er rask til å snakke om underbudsjettering på budsjettet for omsorg. Det er et signal til administrasjonen om bare å bruke penger. Det er litt alvorlig, mener ordføreren som synes kommunebarometeret er et veldig godt verktøy:

Vi bør ha mer fokus på de dårligste resultatene. I sum får vi bekreftet at Stjørdal leverer gode tjenester. Stjørdal har vist at vi kan vokse uten å utvide administrasjonen. Det skal vi fortsatt gjøre. Samtidig sier gjeldende økonomiplan at investeringsnivået skal reduseres betraktelig i de kommende år, sier ordfører Elverum som er veldig glad for at Stjørdal har klart å opparbeide en betydelig handlefrihet gjennom et stort disposisjonsfond.

 

Hva sier barometerets detaljerte analyse om kommunen?

Her blir det blant annet gjentatt at det særlig er gjelda som andel av inntektene som trekker ned innen økonomi. Videre sies det: ”I tillegg var netto driftsresultat meget dårlig i 2010, og har heller ikke vært mye å skryte av de fire siste årene under ett”. Dette kan kalles noe upresist, for å bruke en forsiktig formulering. Kan du være mer konkret? Det er jeg gjerne og minner om at Stjørdal i 2009 hadde et overskudd på 7,7 % med 92 mill. kr i netto driftsresultat. Vi har i løpet av denne perioden satt av 100 mill. kr. i disposisjonsfond som før var null. Jo, karakteristikken er upresis, sier ordføreren som ikke kan annet enn å humre over følgende formulering: ”Kommunen har jevnt over lave enhetskostnader, annet kanskje heller ikke å vente hos en så fattig kommune”. Ellers viser folkeprognosene både en eldrebølge i tillegg til vekst i barnetallet i Stjørdal. Det indikerer at veksten i rammetilskuddet blir høyere enn gjennomsnittet de neste årene – men etterspørselen etter tjenester vil også øke kraftig.

 

Er Stjørdal en fattig kommune?

Da tror jeg vi må ta en grundig diskusjon om definisjonen. Men vi er en kommune som med alle våre dyktige medarbeidere produserer gode tjenester. Rik eller fattig – hvilken rolle spiller det? Vi er i alle fall nr. 13 av landets 429 kommuner. Det kan vi være stolte av, sier ordfører Johan Arnt Elverum. Men fortsatt hører Stjørdal med til bunnskiktet av landets kommuner når det gjelder inntekter med bare 90 % av gjennomsnittet – lavest i landet. Likevel produserer kommunen gode tjenester for sine innbyggere.

Les forrige sak:
Stjørdalskvinnen Ingvil Øiestad Løvik (38) skal lede Blå Kors sin “TUBA”-satsing i Trondheim.
Stjørdalskvinne TUBA-sjef

Stjørdalskvinnen Ingvil Øiestad Løvik (38) skal lede Blå Kors sin “TUBA”-satsing […]

Close