3 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

Stjørdal får ny svømmehall

Flertallet øker budsjettet med 1,5 millioner ekstra til planlegging

FRAMTIDIG SVØMMEHALLTOMT: Her står Terje Stendahl fra Stjørdals-Blink svømming og formannskapsmedlem Rune Larsen (H) foran det som kan bli den nye tomta for svømmehall i Stjørdal. FRAMTIDIG SVØMMEHALLTOMT: Her står Terje Stendahl fra Stjørdals-Blink svømming og formannskapsmedlem Rune Larsen (H) foran det som kan bli den nye tomta for svømmehall i Stjørdal.

Terje Stendahl fra Stjørdals-Blinks svømmegruppe og formannskapsmedlem Rune Larsen (H) er strålende fornøyd med at prosjektering av ny svømmehall nå starter.

Politikerne setter nå av 1,5 millioner kroner ekstra til prosjekt ny svømmehall i tillegg til de 500.000 kronene som ligger i budsjettet for neste år. Arbeidet er allerede påbegynt. Nå står politikerne i Stjørdal overfor en stor oppgave for å plassere ny Halsen barneskole og svømmehall. Rune Larsen sier at dette markerer starten på selve svømmehallprosjektet.

– Vi politikere tar dette prosjektet videre gjennom å sette av ytterligere 1,5 millioner i de kommende år til videre planlegging.

Tre punkter fra svømmegruppa

Terje Stendahl i Stjørdals-Blink svømming synes at dette er flott.

– Vi har en svømmehall som ble tatt i bruk i 1976, året etter at svømmegruppa ble dannet. Svømmehallen ble bygd takket være et stort lokalt engasjement. Det er primært tre ting som gjør at vi i svømmegruppa ønsker oss en ny svømmehall. Vi trenger flere vannflater. Befolkningstallet i Stjørdal og dalføret har økt med nesten 10.000 siden hallen ble åpnet. Vår aktivitet retter seg først og fremst mot barn og unge som har sin kjernetid for fritidsaktiviteter fra skoleslutt til klokka 19 og 20 om kvelden. Svømmetrening foregår i kjernetida. Det krever vannflater. I dag er det begrensningen, sier Stendahl

Stjørdals-Blinks svømmegruppe har cirka 100 aktive svømmere, og dette tallet har vært stabilt i løpet av de siste ti årene.

Høstkupp

– Vi skulle gjerne ønske å inkludere flere aktive svømmere, men mangler vannflater for å gi et slikt tilbud.I dag har vi årlig omtrent 250 svømmere som er aktive innom oss på kurs, men det er dessverre få av dem som kan få tilbud om å delta som aktive svømmere på grunn av manglende vannflater, sier Stendahl, som mener at dagens hall presenterer en utfordrende planløsning med klubbrom i kjelleren og lager under bassenget.

– Vi kan drive en svømmeavdeling i dette bygget takket være godt samarbeid med Stjørdal kommune og de ansatte i svømmehallen. Uten deres evne til å finne fleksible løsninger ville det være håpløst. Det tredje ønsket vårt er å få på plass bedre fasiliteter for avvikling av konkurranser. 13 klubber med 200 utøvere fra hele Midt-Norge deltok under vårt tradisjonelle julelaug i helga med 700 starter fordelt på to dager. Det betyr at det er veldig fullt overalt i hele hallen, som mangler tilrettelagte tribuneforhold og vrimlearealer i tillegg til tekniske fasiliteter for avvikling av selve stevnet sier Stendahl.

Andre involverte

– Dette er det tre punktene som er viktigst for oss med tanke på en ny svømmehall, sier Terje Stendahl som understreker at svømmegruppa kun er én interessent i den nye svømmehallen.

– Det er mange andre grupper som er involvert. Det er for eksempel dykkeklubben, kajakklubben, undervannsrugby og triatleter som trener. Svømmehallen leies også gjerne ut til bursdagsfeiring.

Politisk handlekraft

– Vi politikere ser også at Stjørdal har vokst voldsomt i løpet av de siste 40 årene og særlig i de siste 20 årene. Veksten fortsetter. Det er opplagt at vi som politikere må kunne tilby noe mer for våre innbyggere enn standard fra 1976, sier Rune Larsen.

– Som politikere har vi også et ansvar og stort fokus på den tekniske tilstanden til svømmehallen. På tross av iherdig teknisk innsats er det ingen tvil om at dagens svønmehall nærmer seg sluttdato.

En konsulentrapport fra 2016 anslår at kommunen må bruke minst 50 millioner kroner for å holde svømmehallen i teknisk operativ drift i løpet av de neste 20 årene. Likevel må svømmehallen rives om 20 år.

– Da har vi brukt mange penger og står tilbake uten svømmetilbud. Trøndelags nest største by kan ikke sette seg i den posisjonen, sier Larsen.

Dårlig tid

– Derfor har vi dårlig tid for å skape et nytt prosjekt med en prislapp på 200 – 300 millioner kroner. Når plasseringen er avgjort, skal innhold utredes. Svømmegruppa og andre aktører har sine ønsker som vi må ta hensyn til. Det er viktig med en fruktbar dialog med involverte parter for å komme fram til den beste løsning.

– Hva med finansiering?

– Stjørdal kommune vil være eier og stå for det meste av finansieringen. I tillegg kommer spillemidler som et betydelig innslag med 30 % av de totale kostnadene. Dersom vi klarer å skape et interkommunalt tilbud, vil det bety ytterligere 10 % i spillemidler, sier Rune Larsen.

– Rekker 50-årsjubileet

– Vi vet også at Forsvaret forbereder flytting av skoleavdelinger til Stjørdal. Dermed kan det være lov til å håpe på støtte gjennom engangsbeløp. Samtidig er SIO-prosjektet forlenget. SIO-midler kan bare brukes på omsorg, og her kan man se for seg at det etterlengtede varmebassenget kan finansieres med SIO-midler. Når det nye hotellet kommer på plass ved siden av Kimen, kan vi også se for oss en broforbindelse mellom hotellet og svømmehallen. Men alt dette skal utredes. Starten går når plasseringen av den nye svømmehallen er klargjort i løpet av 2019. Den politiske ambisjonen er å få på plass svømmehallen i løpet av den neste perioden, sier Rune Larsen.

– Da rekker vi akkurat 50-årsjubileet til svømmegruppa, jubler Terje Stendahl.

Les forrige sak:
TO RAUSE NISSER I FORDEKT FORKLEDNING: - Det er en glede å kunne bidra til «Jul for alle» i Fjellhallen med Frivilligsentralen som arrangør, sier Håvard Beitland og Leif Anders Hastadklev i Leif Hastadklev AS.
Gir 10.000 til «Jul for alle»

Og oppfordrer næringslivet til å bidra

Close